PL/EN


Rejestracja na II Forum Fundacji Korporacyjnych

[14.09.2018 r.] 

Zapraszamy do rejestracji na II Forum Fundacji Korporacyjnych: <REJESTRACJA II FFK>. Treść zaproszenia oraz program wydarzenia w załączeniu.


II Forum Fundacji Korporacyjnych - save the date

[31.08.2018 r.] 

II Forum Fundacji Korporacyjnych, odbędzie się 17 października br. Będzie nam ogromnie miło jeśli wpiszecie Państwo tę datę w swoje kalendarze. Podczas II FFK  porozmawiamy m.in. o wolontariacie pracowniczym, tworzeniu strategii, budowaniu wizerunku, współpracy z organizacjami społecznymi. Poznają Państwo najciekawsze praktyki rozwijania działań fundacji i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Dzięki angażującym sesjom i warsztatom każdy z Państwa będzie miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Stanowisko Forum w sprawie rozporządzenia dotyczącego nowych procedur konkursów na dotacje

[16.07.2018 r.] 

Prezentujemy stanowisko Forum Darczyńców dotyczące projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO.

Forum pozytywnie ocenia ogólny kierunek przedstawionych propozycji, zwraca jednocześnie uwagę m.in. na niebezpieczeństwa dużego stopnia arbitralności i nieprzejrzystości procesu podejmowania decyzji. Dotyczy to szczególnie niejasnej roli Instutucji Zarządzającej w procesie oceny wniosków. Projekt zawiera również niejasne kryteria wyboru podmiotów zapraszanych na tzw. „konsultacje” w trakcie oceny wniosków oraz niejasny jest charakter i rola tych konsultacji. Niewystarczająco określony jest tryb uproszczony.

Tekst projektu oraz pełen tekst stanowiska Forum dostępny na obserwatoriumdemokracji.pl.


Stanowisko Forum w sprawie projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

[16.07.2018 r.] 

Prezentujemy stanowisko Forum Darczyńców dotyczące projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.  Forum popiera zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań. Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji. Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy. Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.

Pełen tekst stanowiska poniżej.

Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.

Pełen tekst stanowiska poniżej.Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.
Tekst projektu oraz pełen tekst stanowiska Forum dostępny na obserwatoriumdemokracji.pl."Jak zbudować wiarygodność i wzmocnić wizerunek fundacji korporacyjnej"

[22.04.2018 r.] 

17.04.2018 r. zorganizowaliśmy szkolenie pt. "Jak zbudować wiarygodność i wzmocnić wizerunek fundacji korporacyjnej". W części warsztatowej szkolenia uczestnicy pracowali w oparciu o przykłady (case study) swoich organizacji, dzięki temu  mieli okazję do przyjrzenia się swojej komunikacji i zastanowieniu się na ile w danej chwili jest ona angażująca i budująca wiarygodność wśród odbiorców. W szkoleniu wzięło udział 21 osób z 15 fundacji, w tym organizacje spoza grona naszych członków


Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za wsparcie naszych apeli!

[19.03.2018 r.] 
19.03.2018 MSWiA wycofało się z propozycji nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych. W  kontrowersyjnym projekcie znalazł się  zapis pozwalający ministrowi odmowy rejestracji zbiórki lub jej  wstrzymania, gdy jego zdaniem cel akcji narusza "ważny interes  publiczny" lub jest niezgodny z "zasadami współżycia społecznego",  dający urzędnikom bardzo szerokie pole do interpretacji. Ponadto  minister chciał dodać przepis, który dawałby mu możliwość zmiany celu 
przeznaczenia zebranych środków, co godziło w wolność decyzji darczyńców. 

"Nie" dla zmian w ustawie o zbiórkach publicznych. Dołącz !

[13.03.2018 r.] 

Jeżeli jesteś przeciwko rozbudowaniu kontroli państwa nad celami zbiórek publicznych, zachęcamy do podpisania apelu.


Co z projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ?

[13.03.2018 r.] 

Z końcem lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało projekt ustawy o zmianie ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych został przekazany do konsultacji międzyresortowych oraz do konsultacji z przedstawicielami sektora społecznego.


Apel o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian

[13.03.2018 r.] 

Forum Darczyńców w ramach koalicji organizacji społecznych, które w latach 2009-14 zabiegały o nowy kształt przepisów dotyczących zbiórek publicznych oraz inne organizacje, z niepokojem przyjęły wypowiedzi Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadające zmiany ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. W związku z tym został wystosowany pisemnny "apel 30-stu" organizacji do MSWiA.


Publikujemy "Standardy mierzenia efektów działań. Podręcznik dla organizacji"

[21.11.2017 r.] 

Długo oczekiwany podręcznik dla organziacji opublikowaliśmy na naszej stronie 17 listopada 2017. Praktyczny przewodnik po tym, jak mierzyć efekty działań i w jaki sposób skorzystać z wyników pomiaru. Zapraszamy do korzystania z publikacji!

Autorzy: Aleksandra Gołdys, Łukasz Ostrowski, Maria Rogaczewska.


  liczba znalezionych aktualności: 196
strona: 1  2  3  4  5  6 ... 20
»    »»