PL/EN


"Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji" - seminarium 11 września 2014 r.

[11.09.2014 r.] 

11 września 2014 r. odbyło się VII seminarium organizowane w ramach projektu Forum Darczyńców na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. Seminarium pt. "Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji" zorganizowaliśmy we współpracy merytorycznej z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Zaproszeni goście omówili podstawy teoretyczne różnych metod ewaluacji i mierzenia efektów działań społecznych, popierając je przykładami z pracy z organizacjami. Swoje doświadczenia w ewaluacji zaprezentowały Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i  Fundacja Orange. Stocznia przeprowadziła dla uczestników seminarium warsztat o tym, jak połączyć cele programu fundacji z pytaniami ewaluacyjnymi i jakich metod użyć, aby znaleźć na nie odpowiedzi. 

Wszystkie materiały z seminarium, nagranie video poszczególnych wystapień oraz zdjęcia znajdują się pod tym LINKIEM.

Zdjęcia z seminarium: LINK

Film Stoczni o ewaluacji jako twórczej refleksji:


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"