PL/EN


Fundacja Dorastaj z Nami członkiem Forum Darczyńców

[03.04.2015 r.] 

2 kwietnia 2015 r. do grona członków wspierających Forum Darczyńców w Polsce dołączyła Fundacja Dorastaj z Nami.

Fundacja Dorastaj z Nami została ustanowiona w 2010 roku jako inicjatywa przedstawicieli środowiska biznesu. Jej celem jest opieka nad dziećmi, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej.
Fundacja pomaga swoim podopiecznym współfinansując ich wydatki edukacyjne, takie jak zakup pomocy naukowych, kursów, wyjazdów połączonych z nauką, zajęć pozalekcyjnych, czesnego w szkołach czy na uczelniach, oferuje też tutoring edukacyjny, praktyki i staże oraz pomoc psychologiczną.
Dotychczas ze wsparcia fundacji skorzystało 180 osób.

Więcej o Fundacji Dorastaj z Nami: http://www.dorastajznami.org