PL/EN


"Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek pracy i swoje najbliższe otoczenie?" - debata w "Rzeczpospolitej"

[08.03.2016 r.] 

2 marca 2016 r. odbyła się debata w "Rzeczpospolitej" pt. "Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek pracy i swoje najbliższe otoczenie?" 

W debacie uczestniczyli:
Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju
Bartosz Mielecki, Członek Zarządu Forum Darczyńców, Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń
Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP
Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharma
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, St. Menedżer, zespół ds. zrównoważonego rozwoju CE, Deloitte
Marzena Strzelczak, Dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Debatę prowadziła Anita Błaszczak, "Rzeczpospolita".


4 marca 2016 r. odbyła się debata w "Rzeczpospolitej" pt. "Wymagania komisji europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa dla odpowiedzialnych firm?"

W debacie uczestniczyli:
Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów
Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju
Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Irena Pichola, Partner Deloitte
Filip Szyszkowiak, Członkek Zarządu BZWBK
Tomasz Wiśniewski, Koordynator Projektu Respect Index, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezeska Fundacji BGŻ BNP Paribas, członek Forum Darczyńców
Debatę prowadził Tomasz Furman, "Parkiet".