PL/EN


Zapraszamy na szkolenie "Payroll deductions – jak zaplanować i wdrożyć program odpisów od pensji w firmie?"

[16.11.2016 r.] 

Payroll polega na dobrowolnej deklaracji pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub wybranego programu społecznego. Tego typu rozwiązanie przynosi konkretne korzyści finansowe. Jest także ważnym narzędziem do angażowania i edukowania pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Niewiele polskich firm może się pochwalić rozwiązaniami, które promują regularną i indywidualną filantropię w miejscu pracy, dlatego warto się tym zainteresować.

Podczas szkolenia poznają Państwo możliwe strategie payrollu, dowiedzą się, jak wdrożyć program odpisu darowizn od wynagrodzeń oraz jak przekonać pracowników, żeby chcieli wspierać zaproponowane cele. Opis szkolenia można pobrać tutaj.

Szkolenie odbędzie się 23 listopada br. w Warszawie (Studio N16 przy ul. Noakowskiego 16) w godz. 9:30-17:00. Będzie miało formę warsztatu z elementami wykładu. Poprowadzi je Andrzej Pietrucha, trener fundraisingu i marketingu dla organizacji pozarządowych z doświadczeniem menadżerskim zdobytym w fundacji korporacyjnej.

Koszt udziału:

  • Członkowie zwykli Forum Darczyńców mogą uczestniczyć w szkoleniu bezpłatnie. W przypadku udziału dwóch osób to koszt uczestnictwa drugiej osoby objęty jest 75% rabatem od ceny szkolenia dla organizacji spoza grona Forum Darczyńców czyli 122,50 zł.
  • Koszt udziału członków wspierających Forum Darczyńców to 25% ceny szkolenia czyli 122,50 zł.
  • Możliwość udziału w szkoleniu mają również fundacje spoza grona członków Forum Darczyńców - koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztacie to 490 złotych.

Usługa ta oferowana jest w ramach prowadzonej przez Forum odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Julią Kluczyńską: juliak@forumdarczyncow.pl, tel. 535 990 910.

Serdecznie zapraszamy!