PL/EN


Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie I

[12.12.2016 r.] 

9.12.2016 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w  Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach trzydniowego cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. Wzięło w nim udział liczne grono pracowników organizacji zrzeszonych w  Forum Darczyńców, a także przedstawicieli operatorów PAFW (która jest członkiem Forum). Wydarzenie było ważnym elementem projektu Forum Darczyńców pt. "Działamy dla zmiany", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i mającego na celu wsparcie organizacji pozarządowych w mierzeniu i komunikowaniu efektów ich działalności.

Warsztat poprowadziły dwie ekspertki od ewaluacji i badania wpływu: dr Maria Rogaczewska i Aleksandra Gołdys z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy dokonali solidnej analizy swoich organizacji pod kątem działań, które realizują i zmian społecznych, do których dążą za pomocą tych działań. Następnie zdiagnozowali kluczowe mechanizmy - hamujące i wzmacniające zmianę - jakie występują w obszarach ich działalności. Mając tę bazę, przystąpili do wstępnego określenia wskaźników służących mierzeniu zmiany. Uczestnicy poznali też model zmiany opracowany przez Uniwersytet Warszawski, będący pomocą w planowaniu i mierzeniu efektów działań społecznych.

To była dość intensywna praca, inspirująca do stawiania sobie istotnych pytań typu: Do czego tak naprawdę zmierza moja organizacja? Co jest sednem i sensem jej istnienia? Jak mogę się dowiedzieć, czy moje działania odnoszą jakikolwiek skutek?

Kanwą dla warsztatu były wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację "STOCZNIA" (również w ramach projektu "Działamy dla zmiany"). Badanie to miało na celu poznanie doświadczeń członków Forum Darczyńców i operatorów PAFW w zakresie mierzenia efektów działań społecznych oraz wyłonienie dobrych praktyk. Jak się okazało, dostarczyło ono wiele podpowiedzi, w jakim kierunku powinna pójść praca warsztatowa.

Kontynuacja warsztatu nastąpi wraz z nowym rokiem: drugie spotkanie odbędzie się 8 lutego, a trzecie - 27 kwietnia 2017 r. Ich program uwzględni dalszą pracę nad wskaźnikami, uspójnienie terminologii, jaką organizacje stosują w kontekście mierzenia efektów działań społecznych, wypracowanie przydatnych narzędzi, a także standardów, które Forum Darczyńców zarekomenduje swoim członkom i szerzej - wszystkim zainteresowanym organizacjom pozarządowym.