PL/EN


Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie II

[10.02.2017 r.] 

Za nami kolejne spotkanie z cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. 08.02.2017 r. w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców oraz operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pochylili się nad kolejnymi aspektami ewaluacji i mierzenia wpływu swoich działań.

Warsztat, podobnie jak poprzednim razem, poprowadziły ekspertki z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego: dr Maria Rogaczewska i Aleksandra Gołdys.

Spotkanie rozpoczęło się od żywej dyskusji nad terminologią związaną z mierzeniem efektów: co to znaczy produkt, rezultat, efekt, wpływ? Jakie są między nimi granice? Jak je zdefiniować, byśmy mogli być pewni, że mówimy o tym samym? Pytania pozornie proste, a jednak - jak się okazało - niełatwo znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź. Dyskusja doprowadziła uczestników do określenia ułatwiających to wyzwanie kryteriów.

Kolejnym ważnym punktem programu był wywiad z przedstawicielkami Fundacji Orange i Fundacji BGŻ BNP Paribas, które opowiedziały o swoich doświadczeniach z doborem narzędzi i metod ewaluacyjnych. Wywiad stanowił wprowadzenie do  pracy własnej uczestników nad wskaźnikami, za pomocą których mogliby trafnie określać efekty swoich działań. Wykorzystali w tym celu rezultat ćwiczeń z poprzedniego warsztatu - zidentyfikowane mechanizmy funkcjonujące w obszarach, którymi się zajmują. Poznali też matrycę mierzenia efektów.

Spotkanie zakończyło się wstępem do dyskusji i pracy nad standardami mierzenia efektów działań społecznych, których określenie będzie głównym przedmiotem kolejnego, ostatniego warsztatu 27.04.2017 r.

Wszystkie wypracowane w trakcie warsztatu narzędzia, przykładowe wskaźniki, terminologia i standardy zostaną opublikowane w podręczniku dla grantodawców i grantobiorców, który w wersji elektronicznej ukaże się jesienią 2017 r. Będzie go można pobrać ze strony Forum Darczyńców.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.