PL/EN


Fundacja Tesco Dzieciom i Fundacja TechSoup dołączyły do grona Forum Darczyńców

[28.02.2017 r.] 

Z dniem 28 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców jednogłośnie przyjęło do grona Forum dwie organizacje:

Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 r. jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Jej siedziba znajduje się w Krakowie. Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. W ciągu swojej działalności Fundacja wypracowała i realizuje kilkanaście programów związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia. Do grona jej partnerów strategicznych należy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Fundacja Happy Kids. Od 2014 roku organizacja posiada status "Organizacji Pożytku Publicznego".

Fundacja TechSoup powstała w 2009 roku z inicjatywy amerykańskiego przedsiębiorstwa społecznego, TechSoup Global. Jej siedziba znajduje się w Warszawie. Działa na rzecz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w Polsce oraz w Europie. Działania Fundacji mają charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego bądź finansowego w zakresie wykorzystania nowych technologii przez organizacje oraz ich aktywistów. Dostarcza organizacjom pożytku publicznego i organizacjom pozarządowym technologię, środki, usługi i wiedzę niezbędną im do wykorzystania pełnego potencjału ich działalności na rzecz obywateli. Ułatwia też przepływ informacji, wiedzy technologicznej, usług oraz nawiązywanie kontaktów między sektorem biznesowym, pozarządowym i administracją publiczną.

Obu Fundacjom gratulujemy i życzymy owocnego członkostwa w Forum Darczyńców!