PL/EN


Zapraszamy na szkolenie z ewaluacji działań fundacji korporacyjnej

[09.03.2017 r.] 

Forum Darczyńców w Polsce zaprasza na warsztat Skąd mamy wiedzieć, czy nasze działania naprawdę mają sens? Szkolenie o tym, dlaczego warto i jak prowadzić ewaluację w fundacji korporacyjnej. Warsztat odbędzie się 5 kwietnia br. w Warszawie. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak prowadzić ewaluację przy ograniczonych zasobach oraz jak wykorzystać jej wyniki w budowaniu relacji z fundatorem i mediami.

Tutaj można pobrać szczegółowy program.

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji bądź żadnego, a jednocześnie chciałyby zdobyć i rozwinąć umiejętności w tym obszarze. Będzie miało formę warsztatu z elementami wykładu.

Poprowadzi je Magdalena Kocejko, trenerka i ekspertka ds. ewaluacji projektów społecznych, doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej, absolwentka psychologii i socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 15 lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji projektów i programów. Autorka kilkudziesięciu raportów ewaluacyjnych. Opracowała samodzielnie ponad 200 narzędzi badawczych (ilościowych i jakościowych). Współpracowniczka wielu organizacji i instytucji m.in. Federacji MAZOWIA, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i wielu innych.

Koszt udziału jednej osoby spoza Forum Darczyńców to 490 zł.

  • Członkowie zwykli Forum Darczyńców mogą uczestniczyć w szkoleniu bezpłatnie. W przypadku udziału dwóch osób koszt uczestnictwa drugiej osoby objęty jest 75% rabatem i wynosi 122,50 zł.
  • Koszt udziału członków wspierających Forum Darczyńców objęty jest 75% rabatem i wynosi również 122,50 zł.

Usługa ta oferowana jest w ramach prowadzonej przez Forum odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o e-mail na adres juliak@forumdarczyncow.pl.

Zapisy trwają do dnia 15 marca (lub dłużej, jeśli zostaną wolne miejsca).

Zapraszamy!