PL/EN


Forum Darczyńców na europejskim spotkaniu sieci DAFNE w Berlinie

[23.01.2017 r.] 

W styczniu br. w Berlinie miało miejsce spotkanie międzynarodowej sieci DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), której członkiem jest Forum Darczyńców w  Polsce. W spotkaniu wzięło udział 20 przedstawicieli 17 zrzeszeń fundacji i darczyńców, w tym Julia Kluczyńska i Magda Pękacka z zespołu Forum Darczyńców. Członkowie DAFNE reprezentują łącznie 7 500 fundacji europejskich. 

Cykliczne spotkania sieci DAFNE mają charakter wymiany wiedzy, inspiracji i dobrych praktyk. Głównym tematem spotkania było omówienie zmian dotyczących organizacji pozarządowych, filantropii i sytuacji darczyńców w Europie. Tylko niewielka część tych zmian ma charakter pozytywny (np. nowe, jeszcze korzystniejsze prawo w Niemczech i  Austrii). Omawiane były też zmiany niepokojące na przykładzie Polski i  zmiany jednoznacznie negatywne na przykładzie Turcji. Ważną konkluzją spotkania była deklaracja wspólnego działania na rzecz przyjaznego i  bezpiecznego środowiska prawnego dla filantropii i społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE oraz deklaracja solidarności z krajami w  kryzysie. Członkowie sieci rozmawiali też o inicjatywach promujących filantropię i działania fundacji oraz o współpracy przy zbieraniu danych nt. sektora fundacji w poszczególnych krajach.

Gospodarzem spotkania był Związek Fundacji Niemieckich zrzeszający 4  000 fundacji.

Następne spotkanie członków sieci DAFNE odbędzie się 30 maja 2017 r. w Warszawie. Forum Darczyńców w Polsce już drugi raz będzie gościć kolegów z sieci. Poprzedni raz odwiedzili Warszawę w styczniu 2015 roku.