PL/EN


Pierwsze Europejskie Forum Fundacji Korporacyjnych we Francji

[07.12.2016 r.] 

Forum Darczyńców uczestniczyło w Pierwszym Europejskim Forum Fundacji Korporacyjnych, które odbyło się 5 i 6 grudnia 2016 r. w szkole biznesu INSEAD w  Fontainebleau pod Paryżem. Forum było współorganizatorem spotkania jako członek sieci DAFNE, a Magdalena Pękacka Dyrektorka Forum, brała udział w  pracach komitetu programowego przygotowującego spotkanie.

Spotkanie było pierwszym na skalę europejską unikatowym wydarzeniem dającym przedstawicielom fundacji korporacyjnych okazję do poznania swoich praktyk, wymiany doświadczeń i inspiracji oraz networkingu. Zaproszeni zostali członkowie forów darczyńców i związków fundacji należących do sieci DAFNE. Udział wzięło 80 przedstawicieli fundacji założonych przez firmy z kilkunastu krajów Europy. Z Polski obecne były: Fundacja Orange, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja Adamed i Forum Darczyńców.

Spotkanie miało charakter partycypacyjny  i było podzielone na równoległe sesje tematyczne, na których uczestnicy mogli dzielić się doświadczeniami i poszukiwać odpowiedzi na wspólne wyzwania. Tematami sesji były m.in.: relacje między fundatorem a fundacją korporacyjną, powiązania działalności fundacji korporacyjnej ze społeczną odpowiedzialnością firmy, angażowanie pracowników fundatora, działania fundacji w obszarach edukacja, ochrona środowiska, kultura i sztuka oraz mierzenie efektów. Uczestnicy wysoko ocenili polskie „stoisko”, gdzie Magdalena Pękacka mówiła o danych i trendach w Polsce, a Ewa Krupa o dobrych praktykach Fundacji Orange. Podobnie z dużym zainteresowaniem spotkała się sesja tematyczna moderowana przez Magdę Pękacką z udziałem m.in. Ewy Krupy dla fundacji zainteresowanych edukacją i nowymi technologiami. 

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem. Kolejne spotkanie dla fundacji korporacyjnych sieć DAFNE planuje zorganizować pod koniec 2017 roku w Szwajcarii.