PL/EN


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC dołączyła do grona Forum Darczyńców

[14.03.2017 r.] 

Jednogłośną decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców przyjęło do swojego grona kolejną organizację grantodawczą - Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC - jako członka zwykłego.

EFC to wspólnota, która pragnie, by w Polsce wybitni młodzi ludzie byli zauważeni, doceniani i wspierani, aby ich talenty nie zostały zaprzepaszczone, tylko się rozwijały w najlepszych do tego warunkach. Jej ambicją jest, aby żaden młody talent w Polsce nie został zmarnowany. W tym celu w 2009 roku została powołana Fundacja EFC. Jej beneficjentami są najzdolniejsi uczniowie, którym zapewnia warunki do nauki na najwyższym poziomie. Świadoma, że w naszym kraju wielu młodych i wybitnych ludzi traci szansę na rozwój, stara się ich wyszukać oraz dać im możliwość realizacji w najlepszych ośrodkach naukowych, zarówno na poziomie licealnym jak i studiów wyższych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Fundacji wielu dobrych owoców członkostwa w Forum Darczyńców!