PL/EN


Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie III

[28.04.2017 r.] 

27.04.2017 r. odbyliśmy ostatni już warsztat nt. mierzenia efektów działań społecznych w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO. To spotkanie było szczególne, bo niemal w całości poświęcone wypracowaniu standardów mierzenia efektów działalności pozarządowej, w szczególności grantodawczej.

Warsztat odbył się w siedzibie Fundacji BGŻ BNP Paribas. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców oraz fundacji wdrażających programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Poprowadziła go Aleksandra Gołdys z Centrum Wyzwań Społecznych UW wraz z Łukaszem Ostrowskim z Fundacji STOCZNIA, który latem ubiegłego roku zrealizował badanie doświadczeń ewaluacyjnych członków Forum Darczyńców.

Po wprowadzeniu porządkującym terminologię ewaluacyjną uczestnicy zidentyfikowali sposoby pozyskiwania wiedzy służącej zmierzeniu wskaźników zmiany. Pracowali ze wskaźnikami, które wcześniej sami określili dla swoich programów. Następnie przeszli do pracy metodą World Cafe, która miała na celu określenie standardów mierzenia efektów działań społecznych w pięciu obszarach ewaluacyjnych:

  1. Diagnoza mechanizmów w obszarze działania programu
  2. Model interwencji, który stosujemy, aby rozwiązywać problemy/podejmować wyzwania danego obszaru
  3. Przygotowanie organizacji do mierzenia efektów
  4. Metodologia i praktyka mierzenia efektów
  5. Komunikacja na zewnątrz (z grantobiorcami, społecznością, partnerami, beneficjentami)
Szósty obszar został poddany analizie osobno - była nim Relacja grantodawcy z grantobiorcą.

Na koniec kilkadziesiąt wypracowanych tez zostało poddanych głosowaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji obecnych na sali. Głosujący wyrazili swoją opinię na skali: rekomenduję jako standard do stosowania, mam wątpliwości, zgłaszam sprzeciw.

Obecnie materiał jest przetwarzany przez zespół ekspertów prowadzących cykl warsztatowy. Na jego bazie powstanie opracowanie, które zostanie skonsultowane z uczestnikami warsztatu, a następnie - po poprawkach - zarekomendowane przez Forum Darczyńców jako zbiór standardów mierzenia efektów działań społecznych. Standardy będą kręgosłupem dla powstającego w projekcie podręcznika dla grantodawców i grantobiorców, mającego charakter instruktażu dla każdej organizacji, która chce wdrożyć lub udoskonalić stosowany przez siebie system mierzenia efektów. Podręcznik zostanie opublikowany jesienią 2017 r.