PL/EN


Nowy Zarząd Forum Darczyńców

[23.06.2017 r.] 

20.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców powołało Zarząd kolejnej kadencji. Do pełnienia funkcji członków Zarządu wybrane zostały osoby:

  • Justyna Duriasz-Bułhak - reprezentująca Fundację Wspomagania Wsi
  • Emilia Gromadowska - reprezentująca Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC
  • Norbert Konarzewski - reprezentujący Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy
  • Ewa Krupa - reprezentująca Fundację Orange
  • Joanna Luberadzka-Gruca - reprezentująca Fundację Przyjaciółka

Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podjęło jednogłośnie.

Po zakończeniu Zebrania nowy Zarząd ukonstytuował się, wybierając na Przewodniczącą Joannę Luberadzką-Grucę.

Nowemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów!