PL/EN


Fundacja NUTRICIA przystąpiła do Forum Darczyńców

[23.06.2017 r.] 

Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w dniu 20.06.2017 r. przyjęło do swojego grona nową organizację - Fundację NUTRICIA. Decyzja była jednogłośna. Fundacja przystąpiła do Forum jako członek wspierający.

Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Jej misją jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Swoje działania skupia na trzech obszarach:

  • badaniach naukowych z zakresu żywienia człowieka,
  • edukacji związanej z żywieniem oraz
  • partnerstwie dla zmiany społecznej w obszarze żywienia. 

Od początku swojego istnienia Fundacja NUTRICIA finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka w formie grantów naukowych. Organizuje także seminaria poświęcone zasadom planowania badań naukowych oraz finansuje kursy. Konsekwentnie realizuje działania na rzecz edukacji związanej z żywieniem, adresowane zarówno do rodziców, opiekunów, jak i środowiska medycznego, mające na celu rozszerzanie wiedzy związanej z żywieniem oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie przez środowisko medyczne. Partnerstwo dla zmiany społecznej w obszarze żywienia realizowane jest we współpracy z ekspertami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jego celem jest wypracowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej nad kobietami ciężarnymi i małymi dziećmi oraz zmiana jakościowa żywienia zbiorowego w żłobkach i przedszkolach. 

Fundacja NUTRICIA w całości jest finansowana przez firmę NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Gorąco gratulujemy i życzymy owocnego członkostwa w Forum!