PL/EN


O mierzeniu efektów działań społecznych. Premiera podręcznika i warsztaty

[26.10.2017 r.] 


Termin: 17 listopada 2017 (piątek), godz. 12:00-16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Turowicza Fundacji Batorego.

Coraz więcej organizacji widzi potrzebę informowania o efektach swoich działań. Dobrze opisane efekty pokazują sens działań organizacji i pozwalają angażować zwolenników. Od rozumienia znaczenia tego procesu do jego urzeczywistnienia w organizacji dzieli nas zazwyczaj wiele wątpliwości i pytań już na wczesnym etapie. Co i w jaki sposób mierzyć, od czego zacząć, a także kto ma to robić? Czy zlecić badanie na zewnątrz, a może jednak polegać na własnych zasobach? Jak się zorganizować i do czego wykorzystywać wyniki? 

Forum Darczyńców w Polsce zaprasza na premierę publikacji „Standardy mierzenia efektów działań społecznych. Podręcznik dla organizacji” (Aleksandra Gołdys, Łukasz Ostrowski, Maria Rogaczewska). Standardy powstawały w ciągu ostatniego roku metodą warsztatową w gronie organizacji współpracujących w ramach Forum Darczyńców. Nad procesem tym czuwali autorzy Podręcznika. Standardy obejmują sześć obszarów - od przygotowania organizacji do mierzenia efektów, poprzez wskaźniki efektów, po sposób informowania o nich na zewnątrz. Standardy uwzględniają perspektywę zarówno grantodawców, jak i grantobiorców, gdyż role te nieraz występują jednocześnie, a w ocenie efektów ważne są obie. 

Premiera publikacji przewidziana jest w formie warsztatów prowadzonych m.in. przez jej Autorów. Uczestników zapraszamy do przetestowania w formie praktycznych ćwiczeń kolejnych etapów cyklu mierzenia efektów. Warsztaty są skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych oceną skuteczności swoich działań i rozwijaniem sposobów odpowiadania na potrzeby społeczne. 

Program

Do w PDF załączony na dole wiadomości.

Zgłoszenia

Liczba uczestników: do 80 osób.

Prosimy o zgłoszenia poprzez FORMULARZ do poniedziałku 13 listopada. 

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym do 30 miejsc rezerwujemy pierwszeństwo dla osób spoza Warszawy. W miarę wolnych miejsc będzie możliwość udziału więcej niż 1 osoby z organizacji. Każdą zainteresowaną osobę prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 14 listopada. 

Informacje praktyczne: W czasie spotkania zapewniamy posiłek z menu wegetariańskim. Osoby spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży. Prosimy jednak przy planowaniu podróży wziąć pod uwagę, że nie mamy możliwości pokrycia kosztów noclegu. 

Zasady zwrotu kosztów podróży

Zwrotu kosztów podróży dokonujemy na podstawie Rachunku kosztów i załącząnych biletów lub wydruku o cenie bieltu (w przypadku podróży samochodem), przesłanych na adres Forum Darczyńców (ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa) do 27 listopada br. Niestety po tym terminie nie mamy możliwości zwrotu kosztów podróży.

Wzór Rachunku kosztów podróży przesyłamy mailem wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

Koszty podróży samochodem własnym lub użytkowanym możemy pokryć do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie, przy czym prosimy o zarówno o wypełnienie danych do "kilometrówki" w tabelce na Rachunku oraz podanie i załączenie wydruku z ceną biletu kolejowego w II klasie lub autobusowego na danej trasie. Jeśli bowiem cena biletu przewyższy koszty kilometrówki, zwracamy mniejszą kwotę wyliczoną na podstawie liczby kilometrów i stawki za 1km przebiegu pojazdu wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, tj. 0,5214 zł za  1km przebiegu pojazdu o poj. poniżej 900 cm3 albo 0,8358 zł za 1 km przebiegu pojazdu o poj. powyżej 900 cm3.

Koszty podróży zbiorowymi (publicznymi lub prywatnymi) środkami transportu pokrywamy na podstawie Rachunku kosztów podróży i oryginałów biletów. Uznajemy bilety kolejowe w II klasie, autobusowe PKS lub innych przewoźników. Oryginały biletów prosimy dołączyć do Rachunku.


Osoba do kontaktu
Alicja Garlińska-Cieślak  alicjag@forumdarczyncow.pl


Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Działamy dla zmiany” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.