PL/EN


Apel o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian

[13.03.2018 r.] 

Uchwalona w marcu 2014 roku ustawa jest przykładem dobrego prawa, które ułatwia organizacjom społecznym i obywatelom zakładającym komitety zbieranie środków finansowych na ich inicjatywy. Obecny system umożliwia darczyńcom łatwe sprawdzenie, czy dana zbiórka została zgłoszona, jakie są jej cele, a - po jej zakończeniu - ile środków zostało zebranych i na co zostały wydatkowane. Informacje te dostępne są publicznie na stronie internetowej zbiórki.gov.pl.

Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni nadzór nad prowadzonymi zbiórkami pod kątem ich zgodności z prawem. Korzystając ze swoich uprawnień może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych (art. 15 ustawy).


Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne, jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa. Dzięki temu możliwe jest mobilizowanie się obywateli i organizacji społecznych wobec ważnych dla nich inicjatyw m.in. takich, które wymagają szybkiej reakcji np. w przypadku klęsk żywiołowych.


Warto też dodać, że ustawa powstała w wyniku modelowych konsultacji publicznych. Do przygotowania założeń nowych przepisów rząd zaprosił szerokie grono organizacji prowadzących zbiórki na różne cele społeczne. Organizacje oraz urzędnicy zdiagnozowali problemy wynikające z obowiązujących wcześniej przepisów m.in. nadmiar formalności związany z procedurą ubiegania się o pozwolenie. Wspólnie dyskutowano o rozwiązaniach, które pozwolą na sprawne, skuteczne i przejrzyste prowadzenie zbiórek. Zadbano o przepisy umożliwiające Ministrowi nadzór nad zbiórkami, a także zapewniające łatwy dostęp do wiedzy na ich temat dla obywateli. Prace nad założeniami nowego aktu prawnego były relacjonowane na portalu ngo.pl. Następnie projekt nowej ustawy był przedmiotem konsultacji publicznych, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Uchwalenie nowej ustawy w 2014 roku było jednoznacznym sukcesem – przyjęto prostą i efektywną regulację, dzięki której organizacje społeczne mogą skuteczniej rozwiązywać istotne problemy społeczne.


Apelujemy o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian.


1.ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

2.Federacja Polskich Banków Żywności

3.Forum Darczyńców w Polsce

4.Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

5.Fundacja e-Państwo

6.Fundacja im. Stefana Batorego

7.Fundacja Hospicyjna

8.Fundacja Orange

9.Fundacja Panoptykon

10.Fundacja Pole Dialogu

11.Fundacja "Przestrzeń dla edukacji"

12.Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13.Fundacja TVN „nie jesteś sam”

14.Greenpeace

15.Helsińska Fundacja Praw Człowieka

16.Instytut Spraw Publicznych

17.Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

18.Projekt: Polska

19.Stowarzyszenie Amnesty International

20.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

21.Stowarzyszenie Klon/Jawor

22.Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

23.Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

24.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

25.WWF Polska

26.Ruch "Obywatele dla edukacji"

27.Sieć Obywatelska Watchdog Polska

28.Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

29.Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

30.Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce