PL/EN


Co z projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ?

[13.03.2018 r.] 

MSWiA zaproponowało zwiększenie swoich uprawnień w zakresie kontroli trwających zbiórek publicznych. Dla przykładu - minister ocenił, że cel zbiórki narusza „ważny interes publiczny” lub jest „sprzeczny z zasadami współżycia społecznego”, przerywa zbiórkę i decyduje o przeznaczeniu zebranych funduszy na cel inny niż organizator zbiórki zakomunikował swoim darczyńcom.Organizacje pozarządowe nie zgadzają się z tą argumentacją. I apelują o wycofanie projektu.

Zdaniem wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera: Proponowane przepisy nie mają na celu ograniczenia jakiejkolwiek działalności podmiotów, które przeprowadzają na co dzień zbiórki publiczne. Proponowane rozwiązanie będzie miało swoje zastosowanie jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Projekt ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji