PL/EN


Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za wsparcie naszych apeli!

[19.03.2018 r.] 
Ponadto  minister chciał dodać przepis, który dawałby mu możliwość zmiany celu 
przeznaczenia zebranych środków, co godziło w wolność decyzji darczyńców. 

Forum Darczyńców było inicjatorem i autorem apelu sprzeciwiającego się 
proponowanym przez MSWiA zmianom w przepisach dotyczących zbiórek 
publicznych. Nasz apel podpisało aż 600 organizacji pozarządowych! 

Wspólnie z innymi organizacjami upowszechnialiśmy też apel obywatelski 
pod hasłem "wybieram, co wspieram", pod którym podpisało się ponad 110 
000 Polaków! 

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za wsparcie naszych apeli