PL/EN


II Forum Fundacji Korporacyjnych

[19.10.2018 r.] 

Magdalena Pękacka – Dyrektora Forum Darczyńców w Polsce, Ewa Krupa - Prezeska Zarządu Fundacji Orange, Dyrektorka Komunikacji Wewnętrznej i Kultury Organizacyjnej Orange Polska oraz Agata Tomaszewska - Prezeska Zarządu Fundacji ING Dzieciom otworzyły spotkanie sesją dotyczącą zalet i wad łączenia pracy w fundacji i w firmie. Uczestnicy wzięli udział w 3 moderowanych sesjach poświęconym praktycznym tematom tj.  „Tworzeniu strategii fundacji a strategia firmy założycielskiej”; „Budowaniu wizerunku fundacji, w tym wpływu na wizerunek fundatora”; „Ludziom w fundacjach korporacyjnych – kompetencje, dylematy i wyzwania”.

W  II części wydarzenia uczestnicy w ramach sesji edukacyjnych dyskutowaliśmy o reformach społecznych podejmowanych przez stronę rządową wpływających na funkcjonowanie fundacji korporacyjnych. "Stocznia - Centrum Innowacji Społecznych i Badań Społecznych" zaprezentowało najnowsze dane dotyczące nierówności społecznych. Uczestnicy pracowali nad omówieniem przypadków, kiedy fundacje korporacyjne powinny modyfikować swoje programy względem sytuacji społeczno-gospodarczej i odbiorców ich działań. Uczestnicy omówili jak budować siłę korporacyjnych fundamentów i jak korzystać z różnych rodzajów zasobów, aby osiągnąć swoje cele społeczne. Podczas tego spotkanie przedstawiliśmy naszą najnowszą publikację na temat prawnych aspektów współpracy między fundacjami a firmami (kwestie prawne i podatkowe), które zostały napisane przez Deloitte Polska we współpracy z Forum Darczyńców.

W ostatniej części II Forum Fundacji Korporacyjnych każdy w uczestników mógł wziąć udział w rozmowach przy czterech stolikach poświęconych tematom: „Jak zachęcać nowych pracowników do wolontariatu pracowniczego?”; „Jak wyszkolić ambasadorów programu?”; „Jak utrzymać dynamikę rozwoju programu wolontariatu pracowniczego?; „Jak wprowadzić zmianę w programie?; „Wolontariat pracowniczy nie tylko na rzecz dzieci. Różne grupy odbiorców programu i związane z tym wyzwania”; „Narzędzia do zarządzania i administrowania programem wolontariatu pracowniczego”. Przy każdym stoliku doświadczeniami podzielili się przedstawiciele fundacji od lat z powodzeniem realizujących programy wolontariatu pracowniczego.

Na II Forum Fundacji Korporacyjnych zaprezentowaliśmy najciekawsze praktyki rozwijania działań fundacji i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Dzięki angażującym sesjom i warsztatom każdy z uczestników miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.