PL/EN


II Zjazd fundacji korporacyjnych

[19.02.2015 r.] 

W dniach 12-13 lutego 2015 r. odbył się ostatni, podsumowujący zjazd uczestników projektu Forum Darczyńców budowania przez fundacje korporacyjne wspólnych standardów działania.


Seminarium pt. „Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań” 27.11.2014

[27.11.2014 r.] 

27 listopada 2014 r. odbyło się seminarium pt. „Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań”. Było to ostatnie z serii ośmiu seminariów organizowanych przez Forum Darczyńców w ramach projektu, którego celem jest podnoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.


Zapytanie ofertowe nr 12/POKL

[13.11.2014 r.] 

W związku z realizacją przez Forum Darczyńców w Polsce projektu pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu UDA-POKL.05.04.02-00-C49/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia: Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego


"Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji" - seminarium 11 września 2014 r.

[11.09.2014 r.] 

11 września 2014 r. odbyło się seminarium pt. "Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji". Zamieszczamy materiały z seminarium. Wkrotce nagranie video.


Seminarium pt. "Jak skutecznie komunikować się i współpracować?" - 5 czerwca 2014 r.

[06.06.2014 r.] 

5 czerwca odbyło się seminarium pt. "Jak skutecznie komunikować się i współpracować?" Było to VI seminarium organizowane w ramach projektu Forum na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz nagraniem video z seminarium.


Seminarium pt. "Ludzie w fundacjach korporacyjnych" - 6 marca 2014 r.

[09.03.2014 r.] 

Forum Darczyńców zorganizowało piąte seminarium w ramach projektu na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. Seminarium na temat zespołów fundacji korporacyjnych: pracowników i  wolontariuszy odbyło się 6 marca 2014 r.


Seminarium pt. "Finanse w fundacjach korporacyjnych”

[16.09.2013 r.] 

W czwartek 12 września 2013 r. odbyło się trzecie seminarium Forum Darczyńców z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych. W  seminarium pt. "Finanse w fundacjach korporacyjnych" uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli fundacji korporacyjnych, firm oraz ekspertów z  Polski i zagranicy.


Seminarium pt. "Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami" - 13 czerwca 2013 r.

[14.06.2013 r.] 

13 czerwca 2013 r. odbyło się seminarium Forum Darczyńców pt. „Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami”.


Seminarium pt. „Dobra diagnoza potrzeb pierwszym krokiem do sukcesu fundacji”

[07.03.2013 r.] 

7 marca 2013 r. odbyło się seminarium Forum Darczyńców pt. „Dobra diagnoza potrzeb pierwszym krokiem do sukcesu fundacji”.


Pierwszy zjazd fundacji korporacyjnych 11 grudnia 2012 r.

[19.12.2012 r.] 

Forum Darczyńców rozpoczęło projekt dla fundacji korporacyjnych. Przedstawiciele blisko 40 fundacji spotkali się 11 grudnia 2012 r. na pierwszym zjezdzie i rozpoczęli współpracę na rzecz budowania wspólnych standardów działania.


  liczba znalezionych aktualności: 13
strona: 1  2
»    »»