PL/EN

Zdjęcia z seminarium

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"Franz Karl Prüller, Fundacja ERSTE
Franz Karl Prüller, Fundacja ERSTE
Nils Pedersen, Fundacja EDF
Izabela Sałamacha, Fabryka Komunikacji Społecznej
Warsztat prowadzony przez Fabrykę Komunikacji Społecznej
Izabella Claudia Rokicka, Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość
Małgorzata Stelmach, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet
Maciej Piwowarczuk, Agora
Dyskusja pt. "Jak budować dobre relacje z otoczeniem?"