PL/EN

Zdjęcia z seminarium

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"
Ewa Krupa, Forum Darczyńców
Agata Tomaszewska, Forum Darczyńców
Kuba Wygnański, Stocznia
Łukasz Ostrowski, Stocznia
Łucja Krzyżanowska, Stocznia
Mark Graham, PwC
Małgorzata Greszta, SGS Polska
Ewaluacja w praktyce - Stocznia
Marlon van Dijk, Social E-valuator
Łukasz Ostrowski, Stocznia i Dorota Stronkowska, Akademia Rozwoju Filantropii
Daria Drabik, Fundacja Orange
Dyskusja panelowa
Głosowanie podczas dyskusji
Dyskusja panelowa
Dyskusja panelowa