PL/EN

Zdjęcia z 2. zjazdu fundacji korporacyjnych (12-13.02.2015)

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"