PL/EN

Zdjęcia z seminarium

Ambasador P.M. Kurpershoek otwiera seminarium. Za stołem od lewej: dr Grzegorz Makowski, Eric van Vondelen, Filip Vagac i Tatiana van Lier.
Filip Vagac prezentuje doświadczenia Słowacji.
Panel dyskusyjny, od lewej: Adam Zieliński, minister Jacek Kapica, Lidia Kołucka-Żuk.
Zdjęcia wykonane przez Instytut Spraw Publicznych