PL/EN


Zapraszamy na I Forum Fundacji Korporacyjnych 24 października 2017

[27.09.2017 r.] 

Zapraszamy na Pierwsze Forum Fundacji Korporacyjnych, które odbędzie się 24 października 2017 r. w godz. 9:30-16:30 w pięknej przestrzeni The Heart w budynku Warsaw Spire na placu Europejskim 1 w Warszawie.

Forum Fundacji Korporacyjnych to pierwsze tego typu wydarzenie skierowane do przedstawicieli fundacji korporacyjnych. Jego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy fundacjami oraz stworzenie przestrzeni do współpracy.


„Skąd mamy wiedzieć, czy nasze działania naprawdę mają sens?

[22.05.2017 r.] 
05.04.2017 r. zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Skąd mamy wiedzieć, czy 
nasze działania naprawdę mają sens? Szkolenie o tym, dlaczego warto i 
jak prowadzić ewaluację w fundacji korporacyjnej”. Tym razem podjęliśmy 
temat ewaluacji działań z naciskiem na działania, które fundacja przy 
ograniczonych zasobach może prowadzić samodzielnie. W szkoleniu wzięło 
udział 16 osób z 13 fundacji, w tym 9 organizacji spoza grona naszych 
członków.

Komunikacja z otoczeniem - warsztaty dla członków Forum Darczyńców

[26.06.2017 r.] 

W dniach 25-26.05.2017 r. i 22-23.06.2017 r. pracownicy organizacji należących do Forum Darczyńców wzięli udział w warsztatach pt. "Komunikacja z otoczeniem". W każdym z terminów w szkoleniu uczestniczyła inna grupa. Zajęcia odbyły się w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Fundacja NUTRICIA przystąpiła do Forum Darczyńców

[23.06.2017 r.] 

Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców w dniu 20.06.2017 r. przyjęło do swojego grona Fundację NUTRICIA. Decyzja była jednogłośna. Fundacja przystąpiła do Forum jako członek wspierający.


Nowy Zarząd Forum Darczyńców

[23.06.2017 r.] 

20.06.2017 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców powołało Zarząd kolejnej kadencji.


Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie III

[28.04.2017 r.] 

27.04.2017 r. odbyliśmy ostatni już warsztat nt. mierzenia efektów działań społecznych w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO. To spotkanie było szczególne, bo niemal w całości poświęcone wypracowaniu standardów mierzenia efektów działalności pozarządowej, w szczególności grantodawczej.


Ewaluacja w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy - wizyta studyjna

[13.04.2017 r.] 

7.04.2017 r. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ugościła członków Forum Darczyńców i operatorów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W trakcie dwugodzinnego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z metodami i narzędziami, za pomocą których Fundacja bada efekty swoich działań. Spotkanie było elementem projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO.


Co interesuje Polaków w działalności organizacji pozarządowych? Raport Forum Darczyńców z badania opinii społeczności lokalnych

[20.03.2017 r.] 

20.03.2017 r. Forum Darczyńców w Polsce opublikowało raport zrealizowanego w drugiej połowie ubiegłego roku badania opinii społeczności lokalnych pt. „Co interesuje Polaków w działalności organizacji pozarządowych?”. Jego autorem jest Tomasz Schimanek. Badanie zostało wykonane w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC dołączyła do grona Forum Darczyńców

[14.03.2017 r.] 

Jednogłośną decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców przyjęło do swojego grona kolejną organizację grantodawczą - Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC - jako członka zwykłego.


Zapraszamy na szkolenie z ewaluacji działań fundacji korporacyjnej

[09.03.2017 r.] 

Forum Darczyńców w Polsce zaprasza na warsztat Skąd mamy wiedzieć, czy nasze działania naprawdę mają sens? Szkolenie o tym, dlaczego warto i jak prowadzić ewaluację w fundacji korporacyjnej. Warsztat odbędzie się 5 kwietnia br. w Warszawie. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak prowadzić ewaluację przy ograniczonych zasobach oraz jak wykorzystać jej wyniki w budowaniu relacji z fundatorem i mediami. Tutaj można pobrać szczegółowy program.


««   « liczba znalezionych aktualności: 194
strona: 1  2  3  4  5  6  7 ... 20
»    »»