PL/EN


Seminarium "Rola fundacji korporacyjnej w budowaniu kultury organizacyjnej firmy"

[17.06.2008 r.] 
25 czerwca Forum Darczyńców w Polsce zorganizowało seminarium "Rola fundacji korporacyjnej w budowaniu kultury organizacyjnej firmy".

Spotkanie dotyczące Ustawy o zbiórkach publicznych

[07.05.2008 r.] 
14 maja Forum Darczyńców zorganizowało spotkanie poświęcone przepisom dotyczącym przeprowadzania zbiórek publicznych oraz problemom, z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe w związku z nie mającą umocowania w Ustawie o zbiórkach publicznych, urzędniczą wykładnią rozciągającą termin zbiórki publicznej na wszelkie formy pozyskiwania środków od osób prywatnych.

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

[25.04.2008 r.] 
9 kwietnia Departament Pożytku Publicznego przedstawił najnowszą wersję projektu zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Forum Darczyńców, które od początku bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji ustawy, zostało zaproszone do przesłania uwag do ww. projektu. 30 kwietnia przekazaliśmy naszą opinię nt. proponowanych zmian projektodawcy - Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

1% - interwencyjna kampania informacyjna

[09.04.2008 r.] 
W związku z niskim poziomem wiedzy w społeczeństwie na temat nowego, uproszczonego mechanizmu przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Forum Darczyńców zaangażowało się w informacyjną kampanię społeczną na temat ww. mechanizmu pod hasłem "1% bez przeszkód".

Bariery w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych

[08.04.2008 r.] 
26 marca odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej "Przyjazne Państwo" z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym uczestniczyła Ewa Kulik-Bielińska, prezes zarządu Forum. Celem spotkania była identyfikacja przestarzałych, dysfunkcjonalnych czy niespójnych przepisów prawnych, które utrudniają rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w szczególności sektora organizacji pozarządowych. Ewa Kulik-Bielińska w imieniu Forum zgłosiła kwestie prawne, których rozwiązanie leży w gestii działań komisji.

Propozycja tematów pracy dla Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

[14.03.2008 r.] 
Forum Darczyńców w Polsce zostało zaproszone przez Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do przedstawienia problemów, które naszym zdaniem wymagają zmiany obecnych regulacji prawnych i mogłyby zostać włączone w plan pracy Zespołu.

Raport z badania "Fundacje korporacyjne w Polsce"

[14.02.2008 r.] 
29 lutego 2008 roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Forum Darczyńców, konferencja na której zaprezentowane zostały wyniki pierwszego w Polsce badania fundacji korporacyjnych.

Telekomunikacja Polska i Lubelski Węgiel Bogdanka Liderami Filantropii 2007

[11.12.2007 r.] 
Znamy już zwycięzców pierwszej edycji konkursu Liderzy Filantropii. Tytuł Lidera Filantropii 2007 został przyznany w dwóch kategoriach: dla firmy, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firmy, która przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.

Liderzy Filantropii - konkurs dla firm zaangażowanych społecznie

[24.09.2007 r.] 
W tym roku po raz pierwszy firmy działające w Polsce zostały ocenione pod kątem zaangażowania społecznego. Było to możliwe dzięki konkursowi Liderzy Filantropii zorganizowanemu przez Forum Darczyńców w Polsce we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i magazynem Forbes. Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania biznesu i wyłonienie firm, które przekazują najwięcej środków na działania społeczne.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

[24.09.2007 r.] 
4 września odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wysłuchaniu uczestniczyło blisko sto osób reprezentujących organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, Radę Działalności Pożytku Publicznego. Opinii i komentarzy do proponowanych przez rząd zmian wysłuchali posłowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
««   « liczba znalezionych aktualności: 194
strona: 1 ... 14  15  16  17  18  19  20
»    »»