PL/EN


Konferencja "Fundacje we współczesnej Europie"

[21.08.2008 r.] 
12 września 2008 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się konferencja "Fundacje we współczesnej Europie" zorganizowana przez Forum Darczyńców i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Konferencja zainaugurowała cykl seminariów poświęconych analizie różnych modeli rozwiązań prawnych regulujących działanie fundacji w Europie.

List do MSWiA w sprawie zbiórek publicznych

[02.07.2008 r.] 
26 czerwca Forum Darczyńców złożyło na ręce Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji list dotyczący zbiórek publicznych.

Fundacja Ernst & Young nowym członkiem Forum Darczyńców

[02.07.2008 r.] 
27 czerwca decyzją Walnego Zebrania Forum Darczyńców w Polsce do grona członków Forum przyjęta została Fundacja Ernst & Young.

Seminarium "Rola fundacji korporacyjnej w budowaniu kultury organizacyjnej firmy"

[17.06.2008 r.] 
25 czerwca Forum Darczyńców w Polsce zorganizowało seminarium "Rola fundacji korporacyjnej w budowaniu kultury organizacyjnej firmy".

Spotkanie dotyczące Ustawy o zbiórkach publicznych

[07.05.2008 r.] 
14 maja Forum Darczyńców zorganizowało spotkanie poświęcone przepisom dotyczącym przeprowadzania zbiórek publicznych oraz problemom, z jakimi spotykają się organizacje pozarządowe w związku z nie mającą umocowania w Ustawie o zbiórkach publicznych, urzędniczą wykładnią rozciągającą termin zbiórki publicznej na wszelkie formy pozyskiwania środków od osób prywatnych.

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

[25.04.2008 r.] 
9 kwietnia Departament Pożytku Publicznego przedstawił najnowszą wersję projektu zmiany Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Forum Darczyńców, które od początku bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji ustawy, zostało zaproszone do przesłania uwag do ww. projektu. 30 kwietnia przekazaliśmy naszą opinię nt. proponowanych zmian projektodawcy - Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

1% - interwencyjna kampania informacyjna

[09.04.2008 r.] 
W związku z niskim poziomem wiedzy w społeczeństwie na temat nowego, uproszczonego mechanizmu przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Forum Darczyńców zaangażowało się w informacyjną kampanię społeczną na temat ww. mechanizmu pod hasłem "1% bez przeszkód".

Bariery w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych

[08.04.2008 r.] 
26 marca odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej "Przyjazne Państwo" z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym uczestniczyła Ewa Kulik-Bielińska, prezes zarządu Forum. Celem spotkania była identyfikacja przestarzałych, dysfunkcjonalnych czy niespójnych przepisów prawnych, które utrudniają rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w szczególności sektora organizacji pozarządowych. Ewa Kulik-Bielińska w imieniu Forum zgłosiła kwestie prawne, których rozwiązanie leży w gestii działań komisji.

Propozycja tematów pracy dla Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

[14.03.2008 r.] 
Forum Darczyńców w Polsce zostało zaproszone przez Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do przedstawienia problemów, które naszym zdaniem wymagają zmiany obecnych regulacji prawnych i mogłyby zostać włączone w plan pracy Zespołu.

Raport z badania "Fundacje korporacyjne w Polsce"

[14.02.2008 r.] 
29 lutego 2008 roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Forum Darczyńców, konferencja na której zaprezentowane zostały wyniki pierwszego w Polsce badania fundacji korporacyjnych.
««   « liczba znalezionych aktualności: 197
strona: 1 ... 14  15  16  17  18  19  20
»    »»