PL/EN


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC dołączyła do grona Forum Darczyńców

[14.03.2017 r.] 

Jednogłośną decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców przyjęło do swojego grona kolejną organizację grantodawczą - Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC - jako członka zwykłego.


Zapraszamy na szkolenie z ewaluacji działań fundacji korporacyjnej

[09.03.2017 r.] 

Forum Darczyńców w Polsce zaprasza na warsztat Skąd mamy wiedzieć, czy nasze działania naprawdę mają sens? Szkolenie o tym, dlaczego warto i jak prowadzić ewaluację w fundacji korporacyjnej. Warsztat odbędzie się 5 kwietnia br. w Warszawie. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak prowadzić ewaluację przy ograniczonych zasobach oraz jak wykorzystać jej wyniki w budowaniu relacji z fundatorem i mediami. Tutaj można pobrać szczegółowy program.


Fundacja Tesco Dzieciom i Fundacja TechSoup dołączyły do grona Forum Darczyńców

[28.02.2017 r.] 

Z dniem 28 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców jednogłośnie przyjęło do grona Forum dwie organizacje:


Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie II

[10.02.2017 r.] 

Za nami kolejne spotkanie z cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. 08.02.2017 r. w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców oraz operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pochylili się nad kolejnymi aspektami ewaluacji i mierzenia wpływu swoich działań.


Forum Darczyńców na europejskim spotkaniu sieci DAFNE w Berlinie

[23.01.2017 r.] 

Członkowie sieci DAFNE reprezentują 7 500 fundacji europejskich. Głównym tematem spotkania było omówienie zmian dotyczących organizacji pozarządowych, filantropii i sytuacji darczyńców w Europie. Tylko niewielka część tych zmian ma charakter pozytywny.


Warsztaty mierzenia efektów działań społecznych - spotkanie I

[12.12.2016 r.] 

9.12.2016 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach trzydniowego cyklu warsztatów mierzenia efektów działań społecznych. Wzięło w nim udział liczne grono pracowników organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców, a także przedstawicieli operatorów PAFW (która jest członkiem Forum).


Pierwsze Europejskie Forum Fundacji Korporacyjnych we Francji

[07.12.2016 r.] 

W spotkaniu wzięło udział 80 przedstawicieli fundacji założonych przez firmy z kilkunastu krajów Europy. Z Polski obecne były: Fundacja Orange, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja Adamed i Forum Darczyńców.


Mierzenie efektów Programu Rozwoju Bibliotek - wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

[16.11.2016 r.] 

15.11.2016 r. odbyła się druga wizyta studyjna mająca na celu wymianę doświadczeń w mierzeniu efektów działań społecznych. Tym razem członkowie Forum Darczyńców zostali ugoszczeni przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która podzieliła się swoimi praktykami z ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie było elementem projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO.


Zapraszamy na szkolenie "Payroll deductions – jak zaplanować i wdrożyć program odpisów od pensji w firmie?"

[16.11.2016 r.] 

Payroll polega na dobrowolnej deklaracji pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub wybranego programu społecznego. To ważne narzędzie do angażowania i edukowania pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Szkolenie odbędzie się 23 listopada br.


Jak Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży mierzy efekty swoich działań - wizyta studyjna

[25.10.2016 r.] 

24.10.2016 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podzieliła się swoimi doświadczeniami w mierzeniu efektów programu "Równać Szanse". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Darczyńców oraz organizacji pełniących funkcję operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydarzenie to rozpoczęło cykl wizyt studyjnych w ramach prowadzonego prze Forum Darczyńców projektu "Działamy dla zmiany" dofinasowanego z Programu FIO.


««   « liczba znalezionych aktualności: 196
strona: 1  2  3  4  5  6  7  8 ... 20
»    »»