PL/EN


Zapraszamy na szkolenie "Payroll deductions – jak zaplanować i wdrożyć program odpisów od pensji w firmie?"

[16.11.2016 r.] 

Payroll polega na dobrowolnej deklaracji pracowników firmy do regularnego przekazywania określonej kwoty z pensji na rzecz wybranej organizacji pozarządowej lub wybranego programu społecznego. To ważne narzędzie do angażowania i edukowania pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Szkolenie odbędzie się 23 listopada br.


Jak Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży mierzy efekty swoich działań - wizyta studyjna

[25.10.2016 r.] 

24.10.2016 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podzieliła się swoimi doświadczeniami w mierzeniu efektów programu "Równać Szanse". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Darczyńców oraz organizacji pełniących funkcję operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydarzenie to rozpoczęło cykl wizyt studyjnych w ramach prowadzonego prze Forum Darczyńców projektu "Działamy dla zmiany" dofinasowanego z Programu FIO.


Zapraszamy na szkolenie "Jak efektywnie wydać pieniądze fundacji korporacyjnej, czyli jak zaprojektować dobry konkurs grantowy?”

[30.09.2016 r.] 

Forum Darczyńców organizuje kolejne szkolenie otwarte dla fundacji korporacyjnych, tym razem na temat projektowania konkursów grantowych. Odbędzie się 18 października br. w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.


Nowe osoby w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców

[25.09.2016 r.] 

Ostatnie miesiące przyniosły zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Forum Darczyńców.


Spotkanie finansistów i księgowych Forum Darczyńców

[25.09.2016 r.] 

W piątek 23 września br. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się kolejne spotkanie finansistów i księgowych organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców w Polsce.


Sukces rzeczniczy: Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję Forum Darczyńców i Stowarzyszenia Klon/Jawor

[23.09.2016 r.] 

W ramach konsultacji publicznych najbliższej nowelizacji ustawy o rachunkowości Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję wypracowaną i złożoną przez Forum Darczyńców w Polsce i Stowarzyszenie Klon/Jawor. Propozycja ta dotyczyła uproszczenia sprawozdawczości finansowej dla organizacji pozarządowych, w szczególności stworzenia wzoru sprawozdania dopasowanego do specyfiki trzeciego sektora.


Poszukujemy trenera-ewaluatora

[16.08.2016 r.] 

Forum Darczyńców w Polsce poszukuje trenera, który przeprowadzi cykl warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w  Forum w obszarze mierzenia i oceny efektów działań społecznych.
Zapraszamy do składania ofert do 31.08.2016 r.


Jak oceniać i komunikować efekty działań społecznych? Ruszyliśmy z projektem FIO

[29.07.2016 r.] 

1 maja br. Forum Darczyńców rozpoczęło realizację projektu „Działamy dla zmiany”, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji grantodawczych i ich beneficjentów do mierzenia efektów swoich działań i komunikowania ich opinii publicznej. W ten sposób chcemy wzmocnić potencjał angażowania obywateli w działalność społeczną organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i będzie realizowany do listopada 2017 roku.


Nowa Komisja Rewizyjna Forum Darczyńców

[28.06.2016 r.] 

23 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców. Podczas obrad wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego), Joanna Lisowska (Fundacja TVN "nie jesteś sam"), Norbert Konarzewski (Fundacja Kronenberga przy CitiHandlowy) i Agnieszka Palka (Fundacja EY).


"Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek pracy i swoje najbliższe otoczenie?" - debata w "Rzeczpospolitej"

[08.03.2016 r.] 

2 i 4 marca 2016 r. odbyły się dwie debaty w "Rzeczpospolitej". "Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek pracy i swoje najbliższe otoczenie?" Wśród ekspertów i praktykow tematu, udział w debacie wziął pan Bartosz Mielecki - Członek Zarządu Forum Draczyńców.
„Wymagania komisji europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa dla odpowiedzialnych firm?” - debata, w której udział wzięła Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezeska Fundacji BGŻ BNP Paribas, członek Forum Darczyńców.
Linki do nagrań debat na naszej stronie.


««   « liczba znalezionych aktualności: 198
strona: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 20
»    »»