PL/EN


Wyniki zapytania ofertowego nr 12/POKL

[02.12.2014 r.] Seminarium pt. „Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań” 27.11.2014

[27.11.2014 r.] 

27 listopada 2014 r. odbyło się seminarium pt. „Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań”. Było to ostatnie z serii ośmiu seminariów organizowanych przez Forum Darczyńców w ramach projektu, którego celem jest podnoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.


Konkurs „Liderzy Filantropii 2014” rozstrzygnięty

[20.11.2014 r.] 

Konkurs „Liderzy Filantropii 2014” rozstrzygnięty! Grupa PZU i Grupa Atlas ponownie zwycięzcami konkursu „Liderzy Filantropii”! W gronie laureatów: PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, Vive Textile Recycling, Votum, PKN Orlen oraz PERN "Przyjaźń".


Zapytanie ofertowe nr 12/POKL

[13.11.2014 r.] 

W związku z realizacją przez Forum Darczyńców w Polsce projektu pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu UDA-POKL.05.04.02-00-C49/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia.

Przedmiot zamówienia: Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego


10 lat działalności Forum Darczyńców w Polsce

[23.10.2014 r.] 

Forum Darczyńców w Polsce obchodzi jubileusz 10 lat swojej działalności. Na konferencji 17 października pt. „Rola darczyńców w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 10 lat Forum Darczyńców w Polsce”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, podsumowaliśmy dotychczasową działalność stowarzyszenia, najważniejsze sukcesy oraz czekające nas wyzwania.


"Do działania, a nie do szuflady – jakie standardy dla NGO?" 15 września na OFIPie

[15.09.2014 r.] 

15 września 2014 r. w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Forum Darczyńców wraz ze Stowarzyszeniem MOST zorganizowało sesję nt. standardów organizacji pozarządowych.


"Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji" - seminarium 11 września 2014 r.

[11.09.2014 r.] 

11 września 2014 r. odbyło się seminarium pt. "Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji". Zamieszczamy materiały z seminarium. Wkrotce nagranie video.


Stypendia od organizacji nie będą wliczane do dochodu studentów

[08.09.2014 r.] 

Od 1 października stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe nie będą wliczane do dochodu podczas ubiegania się o  stypendium socjalne w uczelni.


Od 18 lipca nowe przepisy o zbiórkach publicznych

[26.06.2014 r.] 

18 lipca wchodzi w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która ułatwi zbieranie środków od darczyńców przez organizacje pozarządowe. O nowe przepisy dotyczące zbiórek zabiegaliśmy od 2009 roku.


O seminariach Forum Darczyńców w "III Sektorze"

[19.06.2014 r.] 

W najnowszym numerze kwartalnika "III Sektor" obok wielu bardzo interesujących artykułów, analiz i opracowań związanych z 25. rocznicą rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce, opublikowana została relacja z 4 seminariów Forum Darczyńców zorganizowanych w 2013 roku w ramach projektu budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.


««   « liczba znalezionych aktualności: 194
strona: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ... 20
»    »»