Standardomierz

Co to jest Standardomierz?

Zapraszamy do oceny stopnia wdrożenia standardów fundacji korporacyjnych przez Twoją organizację. Pomoże Ci w tym Standardomierz - narzędzie, z którego właśnie korzystasz. Jego podstawę stanowi 11 standardów, opracowanych w ramach projektu „Podnoszenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”.

Dla lepszej czytelności wyników zostały one pogrupowane w 5 obszarów: strategia, ludzie, finanse, struktury i wewnętrzne procedury oraz relacje.

Standardy w pięciu obszarach:

1

Strategia

 • Misja i cele strategiczne
 • Wybór obszarów wsparcia
2

Ludzie

 • Pracownicy i wolontariusze
3

Finanse

 • Finansowanie fundacji korporacyjnej
 • Zarządzanie finansami
4

Struktura i wewnętrzne procesy

 • Organy fundacji korporacyjnej
 • Polityka i procedury wsparcia
 • Ocena działań fundacji korporacyjnej
5

Relacje

 • Relacje z beneficjentami
 • Relacje z fundatorem
 • Relacje fundacji korporacyjnych z otoczeniem

Jak działa Standardomierz?

Każdy obszar to osobny moduł Standardomierza. Posługiwanie się nim jest bardzo proste. Na początku możesz zapoznać się z treścią standardów, których wdrożenie w Twojej fundacji będzie za chwilę oceniane. Następnie pojawi się lista pytań. Masz do wyboru dwie odpowiedzi „tak” lub „nie”. Odpowiadając „tak” upewnij się, czy jesteś w stanie udowodnić, że praktyka działania, o którą pytamy, jest faktycznie wdrożona w Twojej organizacji.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania modułu wyświetli się punktowa ocena. Po ukończeniu każdego kolejnego modułu możesz sprawdzać, jaka jest łączna ocena wdrożenia standardów w Twojej fundacji. Do uzyskania jest w sumie 500 punktów, po 100 za każdy z 5 obszarów. Na koniec warto zapisać lub wydrukować zbiorczy raport prezentujący wyniki oceny, wraz z komentarzami.

Jak korzystać ze Standardomierza?

Najprościej – można samodzielnie wypełnić wszystkie testy, zapoznać się z informacjami zwrotnymi, a następnie w pojedynkę podjąć próbę analizy, co należałoby wzmocnić w Twojej organizacji. Drugi wariant to wypełnienie testów także przez inne osoby z Twojej organizacji, porównanie wyników, wspólne zastanowienie się nad ewentualnymi różnicami ocen oraz nad rekomendacjami rozwojowymi dla Waszej fundacji. W tej wersji zastanów się, kogo warto zaprosić do procesu oceny: tylko pracowników fundacji? A może także innych jej interesariuszy?

Wybór sposobu posługiwania się narzędziem należy do Ciebie. My rekomendujemy drugi z wariantów – trudniejszy w realizacji, ale zwiększający obiektywizm osądów i angażujący zespół w podnoszenie jakości działań fundacji. Ich skuteczność będzie można zweryfikować, dokonując powtórnej oceny po upływie wyznaczonego przez Was czasu (np. po roku).

Zapraszamy do skorzystania ze Standardomierza i życzymy powodzenia!

Start

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce“ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego