PL/EN

Nagranie video seminarium


Nagranie video seminarium przygotowane przez Witrynę Wiejską

Część 1 

Część 2 Część 3 Część 4


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"