PL/EN

Społeczny projekt nowelizacji ustawy o fundacjach

Konsultacje społeczne projektu nowej ustawy o fundacjach nie przyniosły satysfakcjonujących dla środowiska fundacji rezultatów, zgłaszane przez sektor uwagi nie zostały uwzględnione przez przygotowujący projekt Departament Prawny KPRM. W efekcie powstał społeczny projekt nowelizacji ustawy o fundacjach, wspierany przez Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Prowadzone od września 2006 roku konsultacje społeczne projektu nowej ustawy o fundacjach nie przyniosły satysfakcjonujących dla środowiska fundacji rezultatów, zgłaszone przez sektor uwagi nie zostały uwzględnione przez projektodawców. Grupa organizacji skupiona wokół Parlamentarnego Zespółu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przygotowała społeczny projekt nowelizacji ustawy o fundacjach, który w maju 2007 roku zgłoszony został przez parlamentarzystów z zespołu jako projekt poselski.

7 lutego 2007 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z organizacjami, które konsultowały proponowane przez rząd zmiany w ustawodawstwie o fundacjach. Gospodarzem spotkania był Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, szef zespołu, a oprócz parlamentarzystów i przedstawicieli organizacji uczestniczyli w nim także pracownicy Departamentu Prawnego KPRM, który przygotował projekt nowej ustawy o fundacjach, a właściwie 4 kolejne jego odsłony. W związku z nieuwzględnieniem przez autorów projektu uwag zgłaszanych pod jego kątem przez środowisko pozarządowe, Marszałek zaproponował obecnym na spotkaniu przedstawicielom organizacji przygotowanie projektu, który byłby dla nich satysfakcjonujący, w terminie miesiąca od daty spotkania. Prace nad projektem nowej ustawy wymagałyby co najmniej wielomiesięcznych dyskusji, pogłębionych badań nad sytuacją i potrzebami fundacji w Polsce, analizy rozwiązań przyjętych w innych krajach europejskich (szczególnie tych o ugruntowanej tradycji filantropii), co wcześniej było już postulowane przez środowisko fundacji i podnoszone jako argument przeciw pracom nad ustawą w przyśpieszonym tempie, które toczyły się w KPRM. Wobec tego zespól pracujący nad projektem społecznym zaproponował niezbędne minimum zmian. W ciągu miesiąca powstał projekt nowelizacji obowiązującej ustawy o fundacjach, który doprecyzowuje kwestie sprawozdawczości jako podstawowego obowiązku fundacji względem prawa i społeczeństwa, a także zmienia brzmienie przepisów archaicznych, uspójniając pewne zapisy w ustawie o fundacjach z analogicznymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapoznania się ze społecznym projektem nowelizacji ustawy o fundacjach.