PL/EN

„Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej”

W piątek 2 października 2009 r. odbyła się konferencja pt. „Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej”.

W piątek 2 października 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej” zorganizowana przez Forum Darczyńców w Polsce pod opieką merytoryczną Fundacji im. Stefana Batorego. Na konferencji zaprezentowano sześć różnych programów stypendialnych prowadzonych przez polskie fundacje, których przedstawiciele wymienili się wiedzą i doświadczeniami oraz podjęli dyskusję z publicznością o problemach i wyzwaniach stojących przed organizacjami. Podczas konferencji liderzy ośmiu lokalnych organizacji pozarządowych przyznających stypendia dla uczniów, zostali odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Wspieranie edukacji jest jednym z głównych obszarów działań fundacji i stowarzyszeń w Polsce, z których blisko 13% wskazuje edukację i wychowanie jako swoją podstawową działalność statutową . Wiele z nich prowadzi programy stypendialne dla uczniów, studentów i naukowców. Konferencja Forum Darczyńców poświęcona była prezentacji tych, które służą zwiększaniu dostępu do edukacji dla młodzieży szkolnej z mniejszych miejscowości i uboższych środowisk, wyrównaniu szans edukacyjnych i przeciwdziałaniu izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wspieraniu młodych ludzi w rozwijaniu ich nieprzeciętnych zdolności artystycznych i naukowych. Programy te powstały w odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne i brak państwowego systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej.

Na konferencji przedstawiono sześć programów organizacji pozarządowych, które od lat systematycznie przyznają stypendia dla uczniów: Program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, „Klasa BGŻ” Fundacji BGŻ, Program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego, Biłgorajski Fundusz Stypendialny Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej” Fundacji J&S Pro Bono Poloniae oraz Fundusz stypendialny „Podaruj mi szkołę” Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Organizatorzy położyli nacisk na promowanie dobrych praktyk wspierania młodzieży, która wbrew różnym trudnościom, w szczególności materialnym, chce się kształcić i rozwijać swoje umiejętności i talenty. Programy stypendialne zaprezentowane podczas konferencji mają różny zasięg terytorialny: od ogólnopolskich poprzez regionalne, po lokalne. Wszystkie działają wielotorowo: stypendysta nie tylko otrzymuje pieniądze, ale również otoczony jest opieką ze strony organizacji. Organizacja podpowiada młodemu człowiekowi, jak najlepiej wykorzystać daną mu szansę: uczyć się w renomowanym liceum, działać na rzecz swojej społeczności, tworzyć sieć porozumień z innymi stypendystami, rozwijać swój talent u boku profesjonalnych artystów.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na to, że wciąż brakuje szczegółowych danych dotyczących rynku stypendiów w Polsce, zarówno rządowych, jak i pozarządowych. Dzięki portalowi MojeStypendium.pl, którego nowa odsłona została zapowiedziana na 20 października, wiemy o istnieniu ponad 100 programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które oferują stypendia dla uczniów od szkoły podstawowej po maturę.

Programy stypendialne organizacji pozarządowych opierają się w dużej mierze na zaangażowaniu i energii ludzi, którzy w swoich lokalnych środowiskach podejmują trud związany z pozyskiwaniem środków, znajdywaniem partnerów, upowszechnianiem idei wspierania edukacji jako jednego z podstawowych warunków rozwoju społeczeństwa. Dzięki ich pracy wielu młodych ludzi może się kształcić i realizować swoje ambicje. Działania tych osób spotkały się z uznaniem Ministra Edukacji Narodowej, który na wniosek Forum Darczyńców odznaczył ich medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medale KEN liderom lokalnych organizacji pozarządowych wręczył na konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski. W gronie odznaczonych znaleźli się:

1. Witold Bogdanowicz - Barciańska Inicjatywa Oświatowa

2. Irena Gadaj - Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

3. Arkadiusz Jachimowicz - Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

4. Mirosława Łęska - Fundacja Inicjatyw Kulturalnych z Radomska

5. Barbara Margol - Nidzicki Fundusz Lokalny

6. Maria Poprawska - Fundacja Rodzina ze Sławna

7. Cezary Trosiak - Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego z Kościana

8. Anna Zalwowska - Fundacja Pomocy Społecznej z Brzeszcz

Konferencja „Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej” z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, kuratoriów oświaty, samorządów lokalnych i mediów odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Patronatem medialnym konferencję objął serwis GazetaEdukacja.pl.

Do pobrania:

 1. Progam konferencji

   

 2. "O stypendiach"

   

 3. Program stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

   

 4. "Klasa BGŻ". Otwieramy Drzwi Przyszłości.

   

 5. Lokalne Programy Stypendialne w Programie Równe Szanse Fundacji im. Stefana Batorego

   

 6. Biłgorajski Fundusz Stypendialny

   

 7. "Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej" Fundacji J&S Pro Bono Poloniae

   

 8. Fundusz stypendialny "Podaruj mi szkołę" Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia