PL/EN

II zjazd uczestników projektu - 12-13.02.2015

W dniach 12-13 lutego 2015 r. odbył się ostatni, podsumowujący zjazd uczestników projektu Forum Darczyńców budowania przez fundacje korporacyjne wspólnych standardów działania. Celem zjazdu było przyjęcie standardów  wypracowanych w dwuletnim procesie oraz przygotowanie mechanizmu ich weryfikacji.
Przez dwa dni warsztatów przedstawiciele fundacji pracowali nad operacjonalizacją i mechanizmem weryfikacji standardów do zastosowania w organizacjach. W ramach uczenia się od siebie nawzajem i dzielenia się dobrymi praktykami, uczestnicy prezentowali wdrażanie poszczególnych standardów w swoich fundacjach.
Spotkanie miało charakter roboczy i było zamknięte dla uczestników projektu.

Wyniki prac zostaną zaprezentowane na otwartej konferencji, podsumowującej projekt 7 maja 2015 r. w Warszawie.

Więcej o projekcie i jego poszczególnych etapach można przeczytać TUTAJ


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"