PL/EN

Konferencja "Jakie prawo o fundacjach?"

4 listopada 2009 r. w siedzibie Fundacji im. S. Batorego w Warszawie odbyła się konferencja "Jakie prawo o fundacjach?”, która podsumowała roczny cykl seminariów „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie” organizowanych przez Forum Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

4 listopada 2009 r. w siedzibie Fundacji im. S. Batorego w Warszawie odbyła się konferencja „Jakie prawo o fundacjach?”, która podsumowała roczny cykl seminariów „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie” organizowanych przez Forum Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Konferencję otworzyła Marszałek Senatu RP Krystyna Bochenek. W dyskusji o tym, czy i jak zmieniać prawo fundacyjne w Polsce, udział wzięli: poseł Sławomir Piechota (Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny), minister Zbigniew Wrona (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), Tomasz Schimanek (ekspert ds. organizacji pozarządowych), Piotr Stec (prof. prawa na Uniwersytecie Opolskim). Dyskusję prowadziła Ewa Kulik-Bielińska (Forum Darczyńców w Polsce).

Konferencja „Jakie prawo o fundacjach?” podsumowała serię seminariów „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie”, na których eksperci i praktycy z Polski i zagranicy rozmawiali o różnych rozwiązaniach prawnych regulujących działalność fundacji w krajach unijnych i w Stanach Zjednoczonych. W ramach cyklu prowadzonego od września 2008 roku odbyło się pięć tematycznych seminariów poświęconych takim aspektom prawa fundacyjnego jak: zakładanie i likwidacja, nadzór, gwarancje niezależności i sposób zarządzania, finanse, rola fundacji pożytku publicznego. Problemy poruszane na seminariach konfrontowane były następnie z opiniami szerokiej grupy praktyków i ekspertów III sektora, którzy w elektronicznym sondażu prowadzonym po każdym seminarium ustosunkowywali się do omawianych na nim propozycji rozwiązań prawnych, regulujących sposób funkcjonowania fundacji.

Na konferencji przedstawiono wnioski płynące z analizy paneli elektronicznych, w tym opinie środowiska na temat ewentualnych zmian istniejących uregulowań, a także prawne i praktyczne konsekwencje wprowadzenia w życie niektórych z postulowanych rozwiązań.

Konferencji towarzyszyła publikacja zawierająca wybrane teksty ekspertów zagranicznych uczestniczących w seminariach, socjologiczną analizę wyników sondaży elektronicznych ekspertów, wnioski i rekomendacje odnośnie pożądanych zmian prawnych i samoregulacyjnych.

Publikacja „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie”

Patronat honorowy nad cyklem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Patronat medialny sprawował portal ngo.pl, kwartalnik „Trzeci Sektor” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i firmy RWE.