PL/EN

"Liderzy Filantropii 2008"

Już po raz drugi Forum Darczyńców w Polsce przyznało tytuł Lidera Filantropii firmom, które w minionym roku przekazały najwięcej środków na cele społeczne.

Celem konkursu Liderzy Filantropii jest promocja społecznego zaangażowania biznesu. Forum Darczyńców w Polsce przyznało tytuł Lidera Filantropii 2008 w dwóch kategoriach: dla firmy, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firmy, która przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.

Zwycięzcą konkursu w pierwszej kategorii została Telekomunikacja Polska, która przekazała w 2007 roku na cele społeczne 26 450 779,00 zł. Kwota ta stanowi blisko 2,6% dochodów firmy przed opodatkowaniem, co zapewniło spółce także trzecie miejsce w drugiej kategorii konkursu. Telekomunikacja Polska otrzymała tytuł Lidera Filantropii po raz drugi - w zeszłym roku zwycięstwo zapewniły jej darowizny w wysokości 15 476 396,00 zł. Drugie miejsce w I kategorii zajęła KGHM Polska Miedź (7 829 663 zł), a trzecie - Polski Koncern Naftowy ORLEN (7 479 951 zł).

W drugiej kategorii - firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem zwyciężył Powiślański Bank Spółdzielczy z Kwidzyna, który przeznaczył 5,51% swoich dochodów na działalność społeczną, przyznając darowizny na łączną kwotę 256 810,28 zł. Na drugim miejscu znalazła się firma VIVE Textile Recycling z Kielc przekazując 4,3% zysku brutto na cele społeczne.

Łączna kwota darowizn finansowych przekazanych przez wszystkie 34 firmy, które wzięły udział w konkursie wyniosła 76 415 925,85 zł, z czego blisko 70 mln zł przekazała pierwsza dziesiątka firm z I kategorii. Finansowa skała zaangażowania firm zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 26 mln zł (przy takiej samej liczbie firm biorących udział w konkursie).

Wzrosło też zaangażowanie firm pod względem procentowym. Średni udział darowizn w dochodach firm przed opodatkowaniem wśród pierwszej dziesiątki w II kategorii rankingu Liderzy Filantropii 2008 wynosi 1,9%, podczas gdy w poprzedniej edycji ten sam współczynnik wynosił 1,6%. Lider - Telekomunikacja Polska S.A. przekazała w 2006 roku na cele społeczne 0,6% swojego zysku brutto, a w 2007 roku już 2,6%.

Połowa uczestników drugiej edycji konkursu to firmy będące częścią międzynarodowych koncernów. Większość firm prowadzi działania społeczne o zasięgu ogólnopolskim, jedynie 7 firm wspiera inicjatywy społeczne w swoim regionie.

Najwięcej uczestników konkursu, bo aż 11 firm reprezentuje branżę finansową, 5 firm działa w sektorze energetycznym.

Dwunastu uczestników konkursu – w tym 4 banki - założyło fundacje, co świadczy o tym, że planują swoje zaangażowanie w perspektywie długofalowej. Większość z tych firm nie ogranicza się jedynie do finansowania działań powołanej fundacji i kieruje swoje wsparcie także do innych podmiotów.

Dwanaście firm, które wzięło udział w pierwszej edycji konkursu w 2007 roku zgłosiło się powtórnie w roku 2008. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące czołowe miejsca w I kategorii rankingu oraz banki. Aż osiem firm z pierwszych dziesięciu miejsc w kategorii, w której brano pod uwagę kwotowy wymiar darowizn z I edycji znalazło się w pierwszej dziesiątce tej samej kategorii podczas II edycji.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem Liderzy Filantropii 2008 w dwóch kategoriach.

Partnerzy konkursu: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Forbes

Audyt procedur konkursowych: PricewaterhouseCoopers

Patroni medialni: Dziennik, RadioPiN, PRoto, Money.pl, ngo.pl i Trzeci Sektor.

wyniki_liderzy_filantropii_2008.pdf
Wyniki "Liderzy Filantropii 2008"