PL/EN

"Liderzy Filantropii 2007"

10 grudnia 2007 r. podczas spotkania Forbes Executive Forum w Hotelu Westin w Warszawie prezes Forum Darczyńców Ewa Kulik-Bielińska przedstawiła wyniki konkursu Liderzy Filantropii 2007. Konkurs ten organizowany był w tym roku po raz pierwszy przez Forum Darczyńców w Polsce. Celem konkursu jest promocja idei społecznego zaangażowania biznesu.

Tytuł Lidera Filantropii 2007 został przyznany w dwóch kategoriach: dla firmy, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne oraz dla firmy, która przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.

Zwycięzcą konkursu w kategorii firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne została Grupa Telekomunikacja Polska S.A., która przekazała w 2006 roku darowizny w kwocie 15 476 396,00 zł.

W drugiej kategorii - firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem zwyciężyło przedsiębiorstwo Lubelski Węgiel BOGDANKA, które przeznaczyło 4,43% swoich dochodów na działalność społeczną, przyznając darowizny na łączną kwotę 4 789 438,00 zł.

Statuetki laureatom konkursu wręczyła pani Lidia Adamska, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Zwycięzcom gratulowali Kazimierz Krupa, redaktor naczelny FORBES, Ewa Kulik-Bielińska, prezes Forum Darczyńców i Adam Wnęk z firmy PricewaterhouseCoopers, która sprawowała nadzór nad procedurą wyłaniania laureatów.

Podczas spotkania Jerzy Karwelis, dyrektor wydawniczy Forbes, poprowadził dyskusję na temat filantropii korporacyjnej z udziałem: Ewy Kulik-Bielińskiej z Forum Darczyńców, Pawła Łukasiaka z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Jacka Dymowskiego z Telekomunikacji Polskiej i Tomasza Trabucia z firmy Provident.

Do konkursu zgłosiły się 34 firmy spośród 600 zaproszonych. Na podstawie informacji zawartych w ankiecie konkursowej zweryfikowanych przez organizatorów w oparciu o dokumenty potwierdzające wiarygodność zadeklarowanych danych, opracowane zostały listy rankingowe 10 firm, które przekazały w 2006 roku najwięcej środków finansowych na cele społeczne oraz 10, które przekazały na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.

Partnerami I edycji konkursu były Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz miesięcznik Forbes. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TV Biznes, Polsat, PRoto, Money.pl i Tok FM.

Konkurs Liderzy Filantropii 2007 jest elementem regionalnego projektu CEENERGI Central Eastern European Network for Responsible Giving realizowanego w 8 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, finansowanego z dotacji Fundacji C.S. Motta i Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Celem projektu jest promocja społecznego zaangażowania biznesu i filantropii korporacyjnej. Dane zebrane w konkursie pozwolą porównać poziom społecznego zaangażowania firm w Polsce z wynikami podobnych rankingów organizowanych w państwach partnerskich CEENERGI.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu Liderzy Filantropii.

liderzy_filantropii_2007_wyniki.pdf
Wyniki "Liderzy Filantropii 2007"