PL/EN

Weryfikacja standardów online

Zapraszamy do skorzystania ze Standardomierza - internetowego narzędzia autoweryfikacji spełniania standardów przez fundacje korporacyjne!Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"