PL/EN

Standardy działania fundacji korporacyjnych – porównanie doświadczeń polskich i innych krajów europejskich

Przedstawiamy ekspertyzę przygotowaną przez Magdalenę Pękacką, porównującą standardy działania fundacji korporacyjnych w Polsce i w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Tekst powstał w ramach projektu Forum Darczyńców pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"


standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_w_europie_2015.pdf
Standardy działania fundacji korporacyjnych – porównanie doświadczeń polskich i innych krajów europejskich