PL/EN

Wizyty studyjne nt. mierzenia efektów działań społecznych

Wizyta I - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

24.10.2016 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podzieliła się swoimi doświadczeniami w mierzeniu efektów programu "Równać Szanse". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji członkowskich Forum Darczyńców oraz organizacji pełniących funkcję operatorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wydarzenie to rozpoczęło cykl wizyt studyjnych w ramach prowadzonego przez Forum Darczyńców projektu "Działamy dla zmiany" dofinasowanego z Programu FIO.

"Równać szanse" to program ogólnokrajowy, funkcjonujący już od 2001 r., którego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez udzielanie grantów grupom młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. W trakcie spotkania Artur Łęga, Kierownik Programu, przedstawił jego genezę i szczegółowe założenia. Z kolei sam proces ewaluacji zaprezentowała Agata Urbanikbadaczka i Członkini Zarządu Fundacji Pole Dialogu, która dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży prowadzi badania ewaluacyjne.

Spotkanie było tym ciekawsze, że długa historia programu dostarczyła organizacji bogatych doświadczeń w ocenianiu jego bezpośrednich efektów i długofalowych rezultatów. Prowadzący opowiedzieli, jaki wpływ na jego kształtowanie miało dokonywanie pomiaru trudnej do uchwycenia zmiany społecznej. Przedstawili stosowane w programie drzewo celów, listę wskaźników i sposób zbierania danych. Podzielili się też wyzwaniami, jakim stawili czoła.

O szczegółach programu można poczytać na stronie: www.rownacszanse.pl.

------------

Wizyta II - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

15.11.2016 r. odbyła się druga wizyta studyjna mająca na celu wymianę doświadczeń w mierzeniu efektów działań społecznych. Tym razem członkowie Forum Darczyńców zostali ugoszczeni przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która podzieliła się swoimi praktykami z  ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie było elementem projektu"Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez FRSI. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Jego istotą jest wspieranie bibliotek publicznych w  całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Skorzystało z niego ponad 3800 placówek bibliotecznych z ponad 1250 gmin (w większości wiejskich i z małych miast). Do głównych działań należały: dostawa sprzętu komputerowego, twarde i miękkie szkolenia dla bibliotekarzy, nauka zarządzania strategicznego biblioteką, jej integracja z otoczeniem instytucjonalnym, sieciowanie współpracy i kształtowanie wizerunku w środowisku lokalnym.

Od samego początku istotne miejsce w Programie zajmowała ewaluacja, która mocno wpłynęła na kształt jego kolejnych edycji, dobór narzędzi i metod działania. W trakcie spotkania doświadczenia z tym związane zaprezentowali: Jacek Królikowski, Prezes FRSI, Łucja Krzyżanowska Hubert Borowski z Fundacji STOCZNIA (jednego z zewnętrznych wykonawców badań ewaluacyjnych) oraz Krzysztof Jaszczołt z Kompanii Dobrych Usług (rówież zewnętrznego ewaluatora). Ciekawy akcent wprowadziła Małgorzata Dąbrowska z FRSI, która opowiedziała o wykorzystaniu wyników ewaluacji do działań komunikacyjnych i rzeczniczych.

O Programie można dowiedzieć się więcej na portalu: www.biblioteki.org.

------------

Wizyta III - Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

7.04.2017 r. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ugościła członków Forum Darczyńców i operatorów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W trakcie dwugodzinnego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z metodami i narzędziami, za pomocą których Fundacja bada efekty swoich działań. Spotkanie, podobnie jak poprzednie, było elementem projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu FIO.

Wizytę otworzył Norbert Konarzewski, Dyrektor Programowy Fundacji Kronenberga. Agnieszka Łukasiak zaprezentowała formularze ewaluacyjne stosowane w programach dotacyjnych i doświadczenia związane z modelem London Benchmarking Group (LBG). Anna Kaim i Paulina Zalewska podzieliły się know-how w obszarze ewaluacji wolontariatu pracowniczego. Z kolei Grzegorz Wach przedstawił system ewaluacji programów partnerskich w dziedzinie edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości. Uczestnicy mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań.

O Fundacji Kronenberga można poczytać na stronie: www.kronenberg.org.pl.

----------------

Wizyta IV - Fundacja Orange

17.10.2017 Fundacja Orange przyjęła liczną, 24-osobową grupę przedstawicieli członków Forum Darczyńców i operatorów programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Spotkanie otworzyła Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange, następnie Izabela Kręgiel, Łucja Kornaszewska-Antoniuk oraz Monika Wrońska opowiedziały o przygotowaniu do realizacji programów i współpracy z ekspertami (raport otwarcia), przedstawiły metody ewaluacji programów (zarówno te prowadzone we współpracy z ekspertami zewnętrznymi jak i narzędzia na stałe wpisane w realizację poszczególnych programów (np. zbieranie informacji od realizatorów i uczestników ; wykorzystanie platform programów do mierzenia efektów i uzyskiwania stałej informacji zwrotnej).

Rozmawialiśmy o programach: skierowanych do szkół – MegaMisja i #SuperKoderzy; skierowanych do lokalnych społeczności – Pracownie Orange, oraz o programie wolontariatu pracowniczego.

Szczegóły programów: https://fundacja.orange.pl

To była ostatnia wizyta zaplanowana w ramach projektu "Działamy dla zmiany"!

----------------

Wizyty studyjne stały się doskonała okazją do wzajemnych inspiracji nie tylko w zakresie mierzenia i prezentowania efektów. Spotkania cieszą się niegasnącym zainteresowaniem i zamierzamy je kontynuować jako dobrą praktykę Forum. Dlatego 7 listopada, w Fundacji BGŻ BNP Paribas odbędzie się 2-godzinna wizyta dla członków Forum i Partnerów dedykowana programom stypendialnym.