PL/EN

Podręcznik dla grantodawców i grantobiorców

Zapraszamy do korzystania z publikacji dla grantodawców i grantobiorców, która powstały na bazie warsztatów mierzenia efektów działań społecznych w ramach projektu "Działamy dla zmiany" i zawiera:

  • wypracowane w trakcie warsztatów standardy mierzenia efektów działań społecznych,
  • przykładowe wskaźniki efektów w różnych obszarach tematycznych, opracowane przez uczestników warsztatów,
  • narzędzia wspomagające mierzenie efektów,
  • wyjaśnioną terminologię ewaluacyjną,
  • przykłady dobrych praktyk.

Premiera publikacji „Standardy mierzenia efektów działań społecznych. Podręcznik dla organizacji” (Aleksandra Gołdys, Łukasz Ostrowski, Maria Rogaczewska) odbyła się 17 listopada 2017 roku w Warszawie. Towarzyszyły jej warsztaty, w czasie których uczestnicy mogli w formie praktycznych ćwiczeń przetestować kolejne etapy mierzenia efektów.


Nad powstaniem podręcznika pracowało troje autorów i trenerów warsztatów zarazem, którzy przeprowadzili  przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Forum Darczyńców przez proces dochodzenia do standardów. 

Z Podręcznikiem w ręku można przystąpić do mierzenia efektów swojego programu lub organizacji. Znajdują się w nim gotowe narzędzia, przykłady, inspiracje i dobre praktyki, które pozwalają lepiej zrozumieć istotę i metody pomiaru efektów. Uwzględnia perspektywę Grantodawców, jak i Grantobiorców - wskazówki dla nich, jak współpracować na rzecz pomiaru efektów.

Trudne zagadnienia przedstawione w przystępny sposób. Autorzy pokazują, w jaki sposób poradzić sobie z wyzwaniami lub barierami, których doświadczają organizacje, próbując zmierzyć się z mierzeniem efektów.

Zapraszamy do lektury!

Podręcznik tylko w wersji elektronicznej: załączony PDF PONIŻEJ.
Podręcznik powstał w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.