PL/EN

Podręcznik dla grantodawców i grantobiorców

W tym miejscu jesienią 2017 r. będzie można pobrać podręcznik dla grantodawców i grantobiorców, powstały na bazie warsztatów mierzenia efektów działań społecznych w ramach projektu "Działamy dla zmiany" i zawierający:

  • wypracowane w trakcie warsztatów standardy mierzenia efektów działań społecznych,
  • przykładowe wskaźniki efektów w różnych obszarach tematycznych, opracowane przez uczestników warsztatów,
  • narzędzia wspomagające mierzenie efektów,
  • wyjaśnioną terminologię ewaluacyjną,
  • przykłady dobrych praktyk.