PL/EN

Badanie potrzeb społeczności lokalnych dot. informacji o NGO

20.03.2017 r. opublikowaliśmy raport zrealizowanego w drugiej połowie ubiegłego roku badania opinii społeczności lokalnych pt. „Co interesuje Polaków w działalności organizacji pozarządowych?”. Jego autorem jest Tomasz Schimanek. Badanie zostało wykonane w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Anonimowej ankiecie poddało się 177 osób z trzech społeczności lokalnych: Białegostoku, Jarocina i gminy wiejskiej Chełmża. Jej celem było sprawdzenie, jakie informacje o organizacjach pozarządowych są najważniejsze dla przeciętnego Kowalskiego, a także co wpływa na jego zaufanie do trzeciego sektora oraz chęć angażowania się w działalność społeczną

Jak się okazało, najważniejsze dla mieszkańców małych i dużych miejscowości są informacje o efektach działalności organizacji i ich aktualnych działaniach. Zaskoczenie może wzbudzać fakt, że dla badanych dużo ważniejsze niż informacje o źródłach i wysokości pieniędzy pozyskanych przez organizację, informacje o jej władzach i zespole, opinie w środowisku czy kwestie formalno-finansowe (status, wyciąg z rejestru, bilans, rachunek wyników). Co ciekawe, w obszarze efektów badanych najbardziej interesuje, jaki skutek miały działania organizacji, co się dzięki nim zmieniło, a także jak skorzystali odbiorcy. To dla nich dużo ważniejsze wiadomości niż to, czy organizacji udało się osiągnąć zaplanowane cele, kto skorzystał z pomocy i czy pozytywnie ocenia tę pomoc lub czy efekty działań organizacji są trwałe bądź ile pieniędzy organizacja wydała na osiągnięcie efektów.

Interesujące wydaje się to, jak stosunkowo niewielką wagę badani przywiązują do kwestii finansowych. Być może jest to echo wysokiego zaufania społecznego do organizacji pozarządowych (wykazanego niedawno w badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor), ale równie dobrze może to oznaczać nieświadomość przeciętnego obywatela w kwestii aspektów finansowych trzeciego sektora. Nadal pokutuje mit, że organizacja pozarządowa opiera się na pracy woluntarystycznej i że raczej nie zatrudnia pracowników.

Badanie pokazuje także, że społeczność lokalna najczęściej dowiaduje się o działaniach organizacji bezpośrednio od ich pracowników, członków lub wolontariuszy. Organizacje powinny więc pamiętać o dobrym ich przygotowaniu swoich zespołów do przekazywania właściwych informacji w odpowiedniej formie. Na drugim miejscu, jako źródło wiadomości o trzecim sektorze, pojawiły się media: internet, radio, telewizja, pras. Z kolei badani na pytanie, z jakiego źródła informacji najbardziej lubią korzystać, na pierwszym miejscu wskazali fora internetowe i portale społecznościowe. Dopiero jako drugie źródło określili otrzymywanie wiadomości bezpośrednio od ludzi, którzy korzystali z usług danej organizacji lub od jej pracowników, członków lub wolontariuszy organizacji.

Kluczową dla nas kwestią były jeszcze czynniki budujące zaufanie społeczne do organizacji pozarządowych. Co przede wszystkim je kształtuje? Wyniki badania pokazują, że najbardziej na zaufanie do trzeciego sektora wpływają efekty jego działalności - bardziej niż ludzie działający w organizacji czy dostęp do informacji o działalności i finansowaniu.

Więcej szczegółów, w przystępnej formie, można znaleźć w dokumencie „Co interesuje Polaków w działalności organizacji pozarządowych? Raport Forum Darczyńców z badania opinii społeczności lokalnych”.

Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy organizacji pozarządowych, które wsparły projekt organizacyjnie w trakcie dystrybucji i gromadzenia ankiet: Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 z Białegostoku, Fundacji „Ogród Marzeń” z Jarocina oraz Stowarzyszeniu „SOWA” z Chełmży.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Działamy dla zmiany” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.