PL/EN

Seminarium podsumowujące rezultaty projektu "Działamy dla zmiany"

Jesienią 2017 r. w ramach projektu "Działamy dla zmiany" odbędzie się seminarium upowszechniające rezultaty projektu, w szczególności podręcznik dla grantodawców i grantobiorców oraz opublikowane w nim i wypracowane w trakcie projektu:

  • standardy mierzenia efektów działań społecznych,
  • przykładowe wskaźniki efektów w różnych obszarach tematycznych, opracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • narzędzia wspomagające mierzenie efektów,
  • przykłady dobrych praktyk.

Seminarium będzie miało charakter otwarty. Odpowiednio wcześniej rozpoczniemy proces rekrutacyjny, o którym poinformujemy w aktualnościach na stronie głównej www.forumdarczyncow.pl.

Zapraszamy!