PL/EN

Szkolenie nt. komunikacji zewnętrznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe

W dniach 25-26.05.2017 r. i 22-23.06.2017 r. pracownicy organizacji należących do Forum Darczyńców wzięli udział w warsztatach pt. "Komunikacja z otoczeniem". W każdym z terminów w szkoleniu uczestniczyła inna grupa. Zajęcia odbyły się w ramach projektu "Działamy dla zmiany" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uczestnicy spotkali się, żeby wypracować sposoby, narzędzia i pomysły, które ułatwiają skuteczne i przyjazne dla odbiorców komunikowanie działań, rezultatów i sensu istnienia ich organizacji. Było dużo dyskusji i ciężkiej pracy nad przekazami generycznymi. Każda z organizacji opracowała swój własny przekaz dotyczący jej działalności, mając na względzie potrzebę budowania własnej wiarygodności i bycia rozumianą przez zwykłych ludzi. Każdy uczestnik miał też okazję potrenować zrozumiałe opowiadanie o swojej pracy. Jak się okazało, wbrew pozorom to nie lada wyzwanie, bo wymagające odejścia od branżowych i niewiele wnoszących słów typu "koordynator", "projekty", "programy" itd. Mówienie prostym, obrazowym językiem to sztuka, którą jednak da się opanować pod warunkiem regularnych ćwiczeń. Ich przyswojenie było jednym z celów szkolenia.

Warsztaty poprowadziła Maja Branka, psycholog i trenerka z szesnastoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień publicznych, rzecznictwa oraz szkoleniach z metodologii pracy trenerskiej. Współautorka programu szkoleniowego i publikacji dot. komunikacji z otoczeniem „Jak po ludzku opowiadać co robią watchdogi” (Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2015-2016); „Do*cenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2012).