PL/EN

Bezpieczne grantodawstwo - co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie zostały zmarnowane

Blisko 50 uczestników - członków Forum Darczyńców, przedstawicieli fundacji korporacyjnych, przedstawicielstw zagranicznych fundacji, zebrało się 18 maja 2005 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego by zainaugurować dyskusję na temat standardów przekazywania środków na cele społeczne.

Blisko 50 uczestników - członków Forum Darczyńców, przedstawicieli fundacji korporacyjnych, przedstawicielstw zagranicznych fundacji, zebrało się 18 maja 2005 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego by zainaugurować dyskusję na temat standardów przekazywania środków na cele społeczne. Seminarium „Bezpieczne grantodawstwo - co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie zostały zmarnowane” otworzyło cykl spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń instytucji wspierających różne obszary życia gospodarczego i społecznego, by pomoc trafiała do właściwych adresatów i była efektywnie wykorzystywana. Relacja z seminarium: relacja_z_seminarium.pdf.