PL/EN

Panel dyskusyjny nt. środowiska prawno-podatkowego działań organizacji pozarządowych w Polsce

24 września 2005 w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce zorganizowało panel dyskusyjny nt. środowiska prawno-podatkowego działań organizacji pozarządowych w Polsce.

24 września 2005 w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce zorganizowało panel dyskusyjny nt. środowiska prawno-podatkowego działań organizacji pozarządowych w Polsce. W pierwszej części spotkania paneliści zaproszeni przedstawili następujące zagadnienia: Magdalena Czaplińska, prawnik współpracujący ze Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych, „VAT w działalności organizacji pozarządowych” Tomasz Schimanek, Forum Darczyńców, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ”Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych” Jakub Wojnarowski, Forum Darczyńców, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ”Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych” W części dyskusyjnej największe zainteresowanie budziła kwestia rozliczania podatku VAT. Marzena Mendza-Drozd z Forum na rzecz Inicjatyw Pozarządowych zwróciła uwagę na dylematy związane z tworzeniem postulatów zmian w przepisach VAT. Na spotkaniu została także przedstawiona inicjatywa Fundacji im. Stefana Batorego polegająca na stworzeniu wspólnego funduszu inwestycyjnego organizacji pozarządowych.