PL/EN

Bezpieczne grantodawstwo - co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie zostały zmarnowane

Drugie seminarium z cyklu „Bezpieczne grantodawstwo - co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie zostały zmarnowane” odbyło się 18 listopada 2005 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Członkowie Forum Darczyńców, przedstawiciele fundacji korporacyjnych oraz instytucji publicznych - w sumie blisko 40 osób podjęło dyskusję na temat praktycznych aspektów realizacji programu grantowego.

Drugie seminarium z cyklu „Bezpieczne grantodawstwo - co zrobić żeby pieniądze darczyńcy nie zostały zmarnowane” odbyło się 18 listopada 2005 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego.

Członkowie Forum Darczyńców, przedstawiciele fundacji korporacyjnych oraz instytucji publicznych - w sumie blisko 40 osób podjęło dyskusję na temat praktycznych aspektów realizacji programu grantowego. Spotkanie to było kontynuacją pierwszego seminarium, podczas którego został prześledzony cały proces projektowania programu grantowego ze szczególnym naciskiem na ryzyka, jakie towarzyszą realizacji takiego programu.

Zakres tematyczny listopadowego seminarium objął następujące zagadnienia:

  • umowy dotacji - bezpieczeństwo grantobiorcy vs. obowiązki dotowanego?
  • monitoring projektów - kontrola, nadzór czy wsparcie dla dotowanej organizacji?
  • sprawozdawczość grantobiorców - najczęściej spotykane problemy
  • ewaluacja programu grantowego - znaczenie dla modyfikacji programu grantowego
W pierwszej części spotkania Maria Holzer - Członek Zarządu Forum Darczyńców, Dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dokonała prezentacji powyższych zagadnień. W swym wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zasady współpracy z grantobiorcami, a mianowicie:

  • Równość praw stron umowy wynikająca ze stosunku cywilno-prawnego
  • Zasada wzajemnego zaufania grantodawcy i grantobiorcy - której pielęgnowanie pozwala na elastyczne reagowanie na problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektów
  • ustalenie jasnych zasad finansowych, do czego jest zobowiązany grantobiorca, do czego jest zobowiązany grantodawca
  • zasada mówiąca, że grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, poza grantobiorcą
W dalszej części prezentacji zostały poruszone kwestie monitoringu projektów, który pozwala nawiązać bezpośredni kontakt z grantobiorcą oraz sprawdzić w jakich warunkach realizowany jest projekt. Przy omawianiu sprawozdawczości Maria Holzer zwróciła uwagę na dylemat związany z ilością dokumentacji, którą wymagamy od grantobiorców przy rozliczeniu projektu. Czy żądać kopii wszystkich dokumentów finansowych, a może tylko zestawienia wydatków? W części dyskusyjnej, moderowanej przez Tomasza Schimanka, uczestnicy wymienili wiele własnych doświadczeń związanych z monitorowaniem dotowanych projektów - podkreślany był walor edukacyjny wizyt lokalnych. Sporo uwagi poświęcono kwestii elastyczności i zrozumienia we współpracy z grantobiorcą. Podczas podsumowania seminarium Tomasz Schimanek zadeklarował kontynuację spotkań służących wymianie doświadczeń w praktykach grantodawczych oraz zachęcił uczestników do zgłaszania własnych pomysłów na kolejne seminaria. Zapraszamy do lektury wystąpień panelistów i głosów w dyskusji: transkrypcja.