PL/EN

Fundacje polskie i niemieckie na rzecz dobra wspólnego - perspektywy współpracy

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie ze Związkiem Federalnym Fundacji Niemieckich (Bundesverband Deutscher Stiftungen) i Forum Darczyńców w Polsce zorganizowała w dniach 21 - 22 kwietnia 2006 r. w Warszawie konferencję nt. „Fundacje polskie i niemieckie na rzecz dobra wspólnego - perspektywy współpracy”.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie ze Związkiem Federalnym Fundacji Niemieckich (Bundesverband Deutscher Stiftungen) i Forum Darczyńców w Polsce zorganizowała w dniach 21 - 22 kwietnia 2006 r. w Warszawie konferencję nt. „Fundacje polskie i niemieckie na rzecz dobra wspólnego - perspektywy współpracy”.

Uczestnicy konferencji zostali powitani przez dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, dra Albrechta Lemppa, dr Heike Kahl - przedstawicielkę Zarządu Związku Federalnego Fundacji Niemieckich oraz Krzysztofa Kaczmara, Przewodniczącego Zarządu Forum Darczyńców w Polsce.

Konferencję zainaugurowały referaty wprowadzające dotyczące znaczenia fundacji w życiu społecznym oraz zadań państwa w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego Referaty zostały wygłoszone przez profesorów Roberta Pichta i Andrzeja Zolla a  moderacji dyskusji tej części konferencji podjął się Krzysztof Mroziewicz.

Program podzielony został na 3 bloki tematyczne.

Tematyka pierwszej części konferencji dotyczyła aspektów prawa fundacyjnego oraz historycznego rozwoju fundacji w Polsce i w Niemczech. Referaty wygłosili Rupert Graf Strachwitz, dyrektor Instytutu Filantropii i Społeczeństwa Obywatelskiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz Tomasz Schimanek - wicedyrektor ds. programowych w Akademii Rozwoju Filantropii. Dyskusję panelową dotyczącą podobieństw i różnic w zakresie prawa fundacyjnego w obu krajach oraz odmienności lub zbieżności dróg rozwoju fundacji w Polsce i Niemczech poprowadził dr Marek Rymsza, dyrektor programu polityki społecznej w Instytucie Spraw Publicznych.

Druga część konferencji została poświęcona polskim i niemieckim fundacjom korporacyjnym. Swoją wiedzą i doświadczeniami na temat działalności fundacji korporacyjnych oraz społecznego zaangażowania przedsiębiorców zarówno w Polsce jak i Niemczech podzielili się referenci i uczestnicy dyskusji panelowej, dr Hermann Falk, wicedyrektor zarządzający w Federalnym Związku Fundacji Niemieckich, Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii, Aleksandra Paprocka z Fundacji Dobroczynności Atlas, Krzysztof Kaczmar z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, dr Wolf Schmidt z Fundacji im. Körbera oraz dr Albrecht Graf von Kalnein z Fundacji im. Herberta Quandta.

Tematyka trzeciej części dotyczyła kontekstu międzynarodowego działalności fundacji.

Równolegle do bilateralnej i multilateralnej współpracy obserwuje się także w Polsce trend rozwoju funduszy lokalnych („community foundations”) i wzrasta znaczenie wymiaru lokalnego. Dyskusja końcowego panelu z udziałem Erica Kempa, dr Agnieszki von Zanthier z Fundacji Freyi von Moltke dla Nowej Krzyżowej (Freya von Moltke-Stiftung für das neue Kreisau), Marii Holzer z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Jakuba Boratyńskiego z Fundacji im. Stefana Batorego oraz dra Joachima Rogalla z Fundacji im. Roberta Boscha skupiła się na wymiarze lokalnym, bilateralnym oraz międzynarodowym działalności fundacji.

Z okazji organizacji konferencji, Wydawnictwo Maecenata i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotowały dwujęzyczną publikację o tradycji polskich i niemieckich fundacji, która została nieodpłatnie przekazana wszystkim uczestnikom konferencji.

Konferencję podsumował i zakończył Jan Truszczyński, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.