PL/EN

Fundacje korporacyjne - nowy trend w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu?

29 lutego 2008 roku w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Forum Darczyńców, konferencja na której zaprezentowane zostały wyniki pierwszego w Polsce badania fundacji korporacyjnych.

Podczas konferencji Fundacje korporacyjne - nowy trend w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu?, przedstawione zostały wyniki pierwszego w Polsce badania fundacji korporacyjnych. Badanie, przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców, jest częścią regionalnego projektu CEENERGI (Central and Eastern European Network for Responsible Giving), którego celem jest promocja społecznego zaangażowania biznesu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Gościem specjalnym konferencji była Beatrice de Durfort z Francuskiego Forum Fundacji, która przedstawiła rynek fundacji korporacyjnych we Francji.

W trakcie spotkania Ewa Kulik-Bielińska z Forum Darczyńców poprowadziła dyskusję Czy działalność fundacji korporacyjnych jest narzędziem budowy wizerunku firm czy przejawem autentycznego zaangażowania społecznego biznesu?, w której udział wzięli: Beatrice de Durfort (Forum Fundacji we Francji), Piotr Frączak (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), Małgorzata Greszta (CSR Consulting), Krzysztof Kaczmar (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy), Paweł Kwiatkowski (Kompania Piwowarska), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii) oraz Agata Zwolan (PKN Orlen). Dyskusja objęła także następujące kwestie: skąd rosnąca popularność fundacji firm, jakie motywy przyświecają firmom tworzącym fundacje, jak wyglądają polskie fundacje korporacyjne na tle trendów światowym, czy fundacje korporacyjne są wsparciem czy konkurencją dla innych organizacji pozarządowych, a także plusy i minusy oraz dylematy związane z prowadzeniem działań społecznych bezpośrednio przez firmę i przez fundację.

Na konferencji omówione zostały ponadto wyniki zorganizowanego przez Forum konkursu Liderzy Filantropii 2007.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób - przedstawicieli firm, fundacji korporacyjnych, organizacji pozarządowych, ośrodków akadamickich oraz mediów.

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu FUNDACJE KORPORACYJNE

W POLSCE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Pękacka - magdap@forumdarczyncow.pl lub tel. 022 536 00 45